Menu

Fytolicentie: Biodiversiteit als bouwsteen voor een stabiel ecosysteem

Terug naar Activiteiten >

Datum:
ma 17 okt 2022
Uur:
20:00
Locatie:
Provinciaal Technisch Instituut (PTI) / bovenzaal
Condédreef 10
8500 Kortrijk

 

• Sprekers:

Sandy Adriaenssens, coördinator PCS- afdeling groen:
- Bevorderen van biodiversiteit als preventie tegen ziekten en plagen
- GroenGek(l)eurd: een nieuw Vlaams kwalitetslabel voor professionele tuinaannemer, door tuinaannemers

Jarne Depaepe, consulent tuinaanleg AVBS:                                                                                                     - - - GroenGek(l)eurd: de praktijk van een certificaat voor de tuinaannemer.                                                        - - Europees project ‘Green cities’: op weg naar ecologisch en biodivers stedelijk groen

Jan Vancayzeele, consulent boomkwekerij AVBS:                                                                                     - Praktijktoepassing van gewasbeschermingsmiddelen in sierteelt en groenvoorziening: 
fytolokaal, spuitapparatuur, vermijden van puntbevuiling, veilge werkomstandigheden,…

Praktische info:                          

- de opleiding is gratis en in samenwerking met Agro Campus
- vooraf inschrijven/aanmelden is niet nodig
- de opleiding telt mee als officiële registratie en opbouw van uw persoonlijke fytolicentie
- voor meer info over fytolicentie en uw registratie: zie www.fytoweb.be
- de officiële registratie voor uw fytolicentie is enkel mogelijk als je gedurende geheel de voordracht aanwezig blijft en u vooraf laat registreren met uw geldige identiteitskaart/ ID-kaart.
- de registratie gebeurt in het PTI vanaf 19.30 tot 20.15. Laatkomers mogen we niet meer registreren!

 

Vandromme Dirk,                                                                  Vancauwenberghe Karl,
Secretaris KHSF                                                                   Voorzitter KHSF