Menu

Terug naar Activiteiten >Hedendaagse tuin- en groenarchitectuur


Datum:
ma 21 okt 2019
Uur:
20:00
Locatie:
PTI, Provinciale Tuinbouwschool
Condédreef 10
Kortrijk

Tuin +

Het Kenniscentrum Tuin + is verbonden aan de opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel. Het onderzoekt de sociale en ecologische dimensies van tuinen in Vlaanderen en Brussel. Het verzamelt niet alleen informatie over dit ‘tuinenlandschap’, maar zoekt ook samen met het werkveld naar nieuwe visies, concepten en strategieën. Zo startte op 1 oktober het Kenniscentrum met ‘toekomsttuinen’, een programma voor en met professionals dat zich richt op innovatie in groenvormen, ontwerpen met (klimaatbestendig) groen, nieuwe beplantingsmethoden en nieuwe vormen van beheer.
Het tuinlaboratorium Tuin + verzamelt data die de hedendaagse evolutie en trends in tuinen en groenzones onderbouwen. Dit Kenniscentrum geeft uitleg bij het tuinenlandschap, het tuinencomplex en het grondgebruik in Vlaanderen en de hedendaagse plaats en functie van tuinen en parken. In een tijdperk waar klimaat de volle aandacht krijgt, is onze bijdrage als tuinaannemer, tuinarchitect of sierplantenkweker van grote maatschappelijke betekenis.

De architectuur van het groen

Dagdagelijks zijn we bezig met de verzorging en teelt van tuinplanten of met het ontwerp, de aanleg en het beheer van groenzones, tuinen of parken. Soms staan we er niet meer bij stil maar steeds is de vormgeving doorslaggevend bij de beoordeling, gebruik en appreciatie van deze groenzones. Ook het landschap krijgt momenteel veel aandacht. Het stedelijk landschap is doorspekt met privaat en openbaar groen en ook het open landschap van het buitengebied wordt gevormd door het geheel van groenelementen.
De tuin- en landschapsarchitecten van Studio Baste uit Kortrijk stellen hun projecten en manier van werken voor. Dit geeft een beeld van de hedendaagse en leefbare vormen van groenarchitectuur.

Programma:
Deel 1: Tuin +: Tuinenonderzoek in Vlaanderen
            Sprekers: Verschueren Paul en Meysmans Geert, Erasmushogeschool Brussel
Deel 2: Hedendaagse leefbare tuin- en landschapsarchitectuur
            Sprekers: Busschaert Bert & Windels Kenny, Studio Basta Kortrijk

Deelname: gratis voor leden Sint-Fiacre. Ook aspirant-leden zijn welkom!!!