Menu

K.H. Sint-Fiacre: Ecologie in de hedendaagse tuinen

Terug naar Activiteiten >

Datum:
ma 18 okt 2021
Uur:
20:00
Locatie:
PTI - campus tuinbouwschool
Condédreef 10 (Bovenzaal)
8500 Kortrijk

De ecologische kringloop in natuurlijke tuinen
Dagelijks zijn we als teler of tuinaannemer bezig met de kweek, aanplant en verzorging
van tuinplanten of met de aanleg en het beheer van groenzones, tuinen of parken in het
algemeen. Soms staan we er te weinig bij stil, maar we zijn als kweker of tuinaannemer
een belangrijke schakel in de ecologische kringloop van het zaaien, groeien, bloeien,
maaien en oogsten. Maar steeds is de ecologie een doorslaggevend element bij de
beoordeling, het gebruik en de appreciatie van deze groenzones. Natuurlijke tuinen zijn
momenteel populair in de tuinarchitectuur en niet onbekend bij onze klanten. Ook het
landschap krijgt momenteel veel aandacht. Het stedelijk landschap is doorspekt met privaat
en openbaar groen en ook het open landschap van het buitengebied wordt mede gevormd
door het geheel van natuurelementen.
De tuin- en landschapsarchitect Wim Collet van ontwerpbureau Natuurlijk uit Hoeleden stelt
zijn ideeën, projecten en werkmethodes aan ons voor. Dit geeft een beeld van de
hedendaagse en leefbare vormen van natuurlijke tuinarchitectuur en natuurlijk tuinieren.

Het gekende Europese project ‘Green Deal’ legt de nadruk op de ecologie in onze
samenleving en focust o.a. op klimaatrobuuste natuurlijke tuinen met een beter
watermanagement en een grote biodiversiteit door het gebruik van een soortrijke
beplanting.

 

Spreker: Wim Collet, Tuin- en landschapsarchitect - praktijklector, Docent Erasmushogeschool Brussel

Deelname: gratis voor leden Sint-Fiacre