Menu

Navorming fytolicentie boomkwekerij & groen

Terug naar Activiteiten >

Datum:
wo 08 jun 2022
Uur:
12:45
Locatie:

Speuren naar nuttigen, ziekten & plagen
Proefveldbezoek

 

Tijdens deze navorming in het kader van de fytolicentie gaan we, met de loep in de hand, het PCS actief afspeuren op zoek naar scha-delijke en nuttige organismen. Aan de hand van voorbeelden wordt er informatie gegeven over het herkennen, beheersen en bestrijden van organismen. Daarnaast is er een rondgang voorzien langs de lopende proeven boomkwekerij en groen, met de klemtoon op gewasbescher-ming. Onderzoekers en projectmedewerkers van het PCS geven toelichting bij actuele thema’s en projecten.

Wanneer?

Woensdag 8 juni 2022
Sessie 1: van 13u tot 16u, ontvangst vanaf 12u45
Sessie 2: van 17u tot 20u, ontvangst vanaf 16u45

Donderdag 9 juni 2022
Sessie 3: van 9u tot 12u, ontvangst vanaf 8u45

Woensdag 15 juni 2022
Sessie 4: van 13u tot 16u, ontvangst vanaf 12u45
Sessie 5: van 17u tot 20u, ontvangst vanaf 16u45

Donderdag 16 juni 2022
Sessie 6: van 9u tot 12u, ontvangst vanaf 8u45  

 

   Deze studiedag komt in aanmerking als vormingsactiviteit voor de fytolicentie.
   Breng je identiteitskaart mee. Meer info op www.fytolicentie.beDeze navorming wordt georganiseerd door het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem, Afdeling Boomkwekerij en Afdeling Groen in samenwerking met het demonstratieproject ‘IPM in de sierteelt: Future Proof’ en het LA-traject ‘Innovatieve ziekte- en plaagbeheersing in de openlucht sierteelt’.

Deelname

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht vóór 2 juni 2022 via www.pcsierteelt.be > agenda.
Het aantal deelnemers per sessie is beperkt. Gelieve max. 2 personen per bedrijf in te schrijven.