Menu

PCS Proefveldbezoek: IPM in openlucht sierteelt

Terug naar Activiteiten >

Datum:
ma 29 aug 2022
Uur:
19:00
Locatie:
Proefcentrum voor Sierteelt
Schaessestraat 18
9070 Destelbergen

De IPM-principes zijn in de sierteeltsector goed gekend, maar nieuwe ontwikkelingen vereisen soms een aangepaste aanpak. Bruikbare IPM-strategieën worden daarom op dit proefveld-bezoek voor de openlucht sierteelt gedemon-streerd. Ook worden enkele filtertechnieken voor stikstof en fosfor gedemonstreerd. Nadien kan je deze technieken toepassen op je bedrijf.

Programma

19.00 u     Start rondleiding
Volgende thema’s komen hierbij aan bod:
• Is de waterbehoefte lager bij gebruik van wetting agents?
• Vergelijking afdekmaterialen voor en na het stekken
• Alternatieve substraten
• NuReDrain: testen met verschillende filtermaterialen
• Stand van zaken: onderzoek naar duurzame gewasbeschermingsoplossingen in buitenteelten

20.15 u     Afsluitende drink

Inschrijven

Deelname is gratis, maar gelieve in te schrijven vóór 26 augustus 2022 via www.pcsierteelt.be > agenda.

Dit proefveldbezoek kadert in het demonstratieproject 'IPM in de sierteelt: Future Proof', het VLAIO LA-tra-ject ‘Innovatieve ziekte- en plaagbeheersing in de openlucht sierteelt’ en het Interreg-project ‘NuReDrain’.