Menu

Terug naar Activiteiten >Studieavond PreventAgri: Toelichting inspectiecampagne Toezicht op het Welzijn op het Werk


Datum:
do 14 mrt 2019
Uur:
19:30
Locatie:
Proefcentrum voor Sierteelt
Schaessestraat 18
9070 Destelbergen
Doelgroep: 

Preventieadviseur veiligheid, Werkgever of lid van de hiërarchische lijn, Preventieadviseur arbeidsgeneesheer, Preventieadviseur hygiënist, Syndicaal afgevaardigde, Andere

Thema's: 
Arbeidsveiligheid, Chemische agentia in de sierteelt
In navolging van de gevoerde inspectie-campagne (TWW) 'Bescherming van de werknemers binnen de sierteelt met bijzondere aandacht voor de risico's van het gebruik van gevaarlijke chemische agentia (gewasbeschermingsmiddelen) op het werk' de afgelopen maanden (2018) bij een kleine 70 sierteeltbedrijven in Oost-Vlaanderen, worden de resultaten en bevindingen op deze avond toegelicht. Nadien is er mogelijkheid tot vraagstelling aan het panel. Zend ook uw vra(a)g(en) waarop U een antwoord wenst die avond reeds door.
 

Programma:

19.30 uVerwelkoming door Mieke Sevenans, Prevent Agri
19.40 uVakorganisaties AVBS en ABS aan het woord - korte toelichting
19.55 uToelichting van de gevoerde campagne:
'Bescherming van de werknemers binnen de sierteelt met
bijzondere aandacht voor de risico's van het gebruik van
gevaarlijke chemische agentia (gewasbeschermingsmiddelen)
op het werk'
 door ing. Ann Opstaele, sociaal inspecteur TWW
Directie Oost-Vlaanderen, FOD WASO
20.55 uVraagstelling aan het panel (Mieke Sevenans,
Robin De Sutter, Ann Opstaele, Nico Geiregat en
een afgevaardigde van ABS en AVBS
21.30 uEinde

 

Moderator: ir. PaulVan Haecke, directiehoofd TWW OostVlaanderen - FOD WASO

Inschrijving en/of vraagstelling (op dewelke u die avond een antwoord wenst) via deze link
(contactpagina van Prevent Agri: https://www.preventagri.vlaanderen/nl/contact)

Link(s):