Menu

Verantwoord gebruik van fytoproducten in tuin en landschap

Terug naar Activiteiten >

Datum:
ma 14 dec 2020
Uur:
19:30
Locatie:
PTI, Provinciale Tuinbouwschool / Bovenzaal Bibliotheek
Condédreef 10
8500 Kortrijk

AANPASSING JAARPROGRAMMA SINT-FIACRE

Als gevolg van de nieuwe COVID-maatregelen van de overheid wordt de geplande vergadering van Sint-Fiacre op 16.11.2020, omtrent actualiteiten in de bloemisterij en boomkwekerij, afgelast. Daartegenover stellen we de vergadering van 14.12 ook open voor bloemisten en boomkwekers. We hopen dan ook dat deze belangrijke vergadering van 14.12.2020 in het kader van de fytolicentie wel kan doorgaan, rekening houdend met de veiligheidsregels en eisen van de overheid. We rekenen zeker op uw discipline en begrip, maar ook op uw steun.

Daarentegen gaat het geplande ledencongres AVBS wel door op 28.11.2020, evenwel als digitaal evenement in een streaming vorm.  

 

VERANTWOORD GEBRUIK VAN FYTOPRODUCTEN IN TUIN EN LANDSCHAP

In de tuinaanleg en het tuinbeheer, evenals in de bloemisterij en boomkwekerij, is het gebruik van fytoproducten enkel nog toegelaten onder strikte voorwaarden. De theorie en de praktijk daaromtrent zijn niet altijd even makkelijk. Daarom is een permanente bijscholing van hovenier, bloemist of boomkweker noodzakelijk. De registratie van dergelijke vakgerichte opleidingen geven u toegang tot de fytolicentie (P2), nodig in de praktijk. Daarmee kan je u ook onderscheiden van de liefhebber. De voordrachten geven een gevarieerd beeld van de actualiteiten inzake fytogebruik.

Programma:    

BIODIVERSITEIT ALS BOUWSTEEN VOOR EEN STABIEL ECOSYSTEEM
Spreker: Dr ir Sandy Adriaenssens, PCS Afdeling Groen

ACTUELE ZIEKTEN EN PLAGEN IN TUIN EN LANDSCHAP
Spreker: ir Liesbet Van Remoortere, PCS Waarschuwingssysteem

REGELGEVING EN PRAKTIJK BIJ HET GEBRUIK VAN FYTOPRODUCTEN
Spreker: Jan Vancayzeele, Consulent boomkwekerij AVBS

 

Aandacht:

- Maandag 14 december 2020 - registratie ID pass vanaf 19.30 - aanvang voordrachten om 20.00 u.

- inschrijven voor 12.12.2020 is verplicht

- Inschrijven enkel per email via het secretariaat Sint-Fiacre: vandromme.dirk@telenet.be

- het aantal deelnemers op 14.12.20 is beperkt tot 50 personen.

  De volgorde van inschrijven is bepalend.

- breng uw ID-pass-identiteitskaart mee voor de officiële registratie van uw fytolicentie.

- de deelname is gratis voor leden K.H. Sint-Fiacre

 

Algemene Covid-19 maatregelen:

- Was en/of ontsmet je handen voor je naar de activiteit komt. 

- Draag je mondmasker en houd 1,5 m afstand van anderen tijdens de activiteit.

- Kom niet als je ziek bent, ook niet bij lichte symptomen of wanneer je in contact kwam met een    

  persoon die Covid-19 positief is. 

- respecteer al de richtlijnen en maatregelen van de organisator.

- Bij nieuwe maatregelen van de overheid kan de activiteit aangepast of geannuleerd worden.

Mits het naleven van al deze maatregelen kunnen we veilig vergaderen!

 

Vandromme Dirk,                                                        Vancauwenberghe Karl
Secretaris                                                                                         voorzitter