Menu

Terug naar Activiteiten >Wintercursus: Hedendaags plantensortiment in de tuinaanleg (deel 2)


Datum:
ma 21 jan 2019
Uur:
19:45
Locatie:
Provinciaal Technisch Instituut (PTI)
Condédreef 10
8500 Kortrijk

Deze wintercursus 2019 staat in het teken van plantenkennis en beplantingstechnieken. Een aantal plantensoorten worden specifiek benaderd. Er is ook rekening gehouden met aspecten zoals klimaat en duurzaamheid in de tuinaanleg en het tuinbeheer.

Deel 2

Plantensortiment voor privaat en openbaar groen

-Bedrijfsvoering in de boomkwekerij: Case Boomkwekerij Boot & Dart door Jan De Vries

- Hedendaagse uitdagingen voor privaat & openbaar groen: door Margareth Hop

- Sterke en eigentijdse vaste planten: door dhr Griffioen

- Hedendaags plantensortiment voor tuin en landschap: door Koen Merken

- Voorstelling en overhandiging van ‘Het groene handboek’: door Didier Buyssens

Gastsprekers: -met de medewerking van boomkwekerij Boot & Dart, Nederland - -www.bootendart.be  


Kostprijs Kostprijs voor 3 lesvoordrachten bedraagt/persoon:

- 15,00 € als tussenkomst in de onkosten

- gratis voor tuinbouwstudenten

Inschrijving voor 12.01.2019 enkel bij secretariaat K.H.Sint-Fiacre:

- fax en telefoon: 056/77.89.44 
- E-mail: vandromme.dirk@telenet.be

De betaling gebeurt op 14.01.2019 ter plaatse. Aantal deelnemers is beperkt!
Vormingsattest - onkostennota wordt afgeleverd.

Netwerking Voor, tijdens en na de vergaderingen is er contact mogelijk met collega’s. Een drankje op kosten van Sint-Fiacre staat telkens klaar tijdens de pauze.

Doelgroep leden Sint-Fiacre, heel speciaal de tuinaannemers, tuinarchitecten en tuinbouwstudenten. Ook niet-leden of aspirant leden zijn welkom.