Menu

Terug naar Activiteiten >Wintercursus: Hedendaagse technieken in de tuinaanleg - deel 2


Datum:
ma 20 jan 2020
Uur:
19:45
Locatie:
Provinciaal Technisch Instituut (PTI)
Condédreef 10
8500 Kortrijk

De voordrachtenreeks of cursus tuinaanleg van Sint-Fiacre is een traditie geworden waar veel belangstelling voor is. We verwachten dan ook opnieuw veel leden op deze bijeenkomsten. Onze wintercursus 2020 staat in het teken van technieken en materiaalkennis bij aanleg en onderhoud van tuinen en groen. Een aantal materialen en planten worden specifiek benaderd. Er is ook rekening gehouden met moderne aspecten zoals klimaat en duurzaamheid in de tuinaanleg en het tuinbeheer.

Water in de tuin: aanleg en beheer van (zwem)vijvers

 • soorten vijvers en aanlegtechnieken
 • grondverzet en waterdichting
 • filtertechnieken
 • keuze en beheer van oever- en waterplanten

Gastspreker: Guido Lurquin, vijverspecialist

Kostprijs voor 3 lesvoordrachten:

 • 20,00 € als tussenkomst in de onkosten
 • gratis voor tuinbouwstudenten
 • doelgroep leden Sint-Fiacre, heel speciaal de tuinaannemers, tuinarchitecten en
  tuinbouwstudenten. Ook niet leden of aspirant leden zijn welkom.
 • Inschrijving voor 10.01.2020 enkel bij secretariaat K.H.Sint-Fiacre: T. & F.: 056/77.89.44 - e-mail: vandromme.dirk@telenet.be
 • De betaling gebeurt op 13.01.2020 ter plaatse. Aantal deelnemers is beperkt!
 • Vormingsattest - onkostennota wordt afgeleverd.

Netwerking

Tijdens en na de vergaderingen is er contact mogelijk met collega’s en sprekers. Een drankje op kosten van Sint-Fiacre staat telkens klaar tijdens de pauze.