Menu

“We mogen de online trein niet missen”

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Niet Vlaams minister van Landbouw Crevits, maar federaal minister Nathalie Muylle nam deel aan het debat tijdens het jaarlijkse AVBS-ledencongres in De Pinte. Het debat werd er niet minder relevant om. Haar bevoegdheden - Werk, Economie en Consumentenzaken - sloten immers naadloos aan bij de hot topics in de sector. Voorafgaand aan het debat schetste Steven Van Schilfgaarde, CEO van Royal FloraHolland een toekomstbeeld van de Nederlandse (en Belgische?) sierteelthandel.

 

AVBS-leden kunnen Nathalie Muylle vooral kennen van haar jarenlange voortrekkersrol in het realiseren van de
6% btw-regeling voor planten aangekocht via tuinaannemers. Ook federale tewerkstellingsmaatregelen volgt
Nathalie Muylle van nabij op. In oktober volgde ze Wouter Beke op als federaal minister van Werk, Economie en Consumentenzaken. Op het ledencongres nam ze deel aan het debat met AVBS-voorzitter Filip Goossens en Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker. Pieter Van Oost – secretaris AVBS - leidde het debat in goede banen.

Plantenpaspoort
Eén van de thema’s die het afgelopen jaar overheerste en ook komend jaar nog regelmatig zal terugkeren op de
agenda is het plantenpaspoort. Minister Muylle kaderde de wetgeving. Europa wil via strenge controles meer inzetten op het tegenhouden van de insleep van ziekten en plagen. Binnen Europa moet traceerbaarheid ervoor zorgen dat de verspreiding van een ziekte of een plaag tegengegaan wordt.
AVBS-voorzitter Filip Goossens merkte op dat de handel veel verder gaat dan wat de wet voorziet. Navex – de organisatie van sierteeltexporteurs – vraagt een paspoort aan elke pot. Royal FloraHolland zal maar op het plantenpaspoort controleren vanaf 1 juli 2020. Het is afwachten hoe de Europese en Belgische autoriteiten de inspanningen zullen beoordelen. 

"Groen in de steden is geen luxe, maar een noodzaak"

Groennorm
Groen in de steden is geen luxe, maar een noodzaak. Daarover waren Nathalie Muylle, Sonja De Becker en Filip Goossens het roerend eens. Daarbij lopen wij als land niet voorop maar achterop. “Ik was in november mee op economische missie in China en de stad Shangai. Elke vrije vierkante meter staat daar in het groen. Veel verticaal groen ook en aan de vangrails op de autostrade hangen kilometers bloembakken. De verdichting hier  zal op een even verstandige manier ingevuld moeten worden. Daar zijn er zeker opportuniteiten voor de sierteeltsector en groenvoorzieners. Een groennorm zou deze evolutie kunnen versterken", wist Sonja De Becker.

Labels
Het thema duurzaamheid wordt altijd in één adem genoemd met duurzaamheidslabels. “In 1995 is het VMS gestart met het promoten van duurzaamheidstechnieken. Maar vandaag hebben de meeste telers die ermee  bezig zijn niet de indruk dat ze een financiële meerwaarde realiseren”, aldus Filip Goossens. De AVBS-voorzitter zag wel hoe grote retailers erg gevoelig zijn voor schandalen en van daaruit op zoek zijn naar betrouwbare toeleveranciers.
Vegaplan NET kan al enige garanties geven, maar zal voor FSI wellicht te weinig zijn. Ook minister Muylle was slechts fan van labels onder voorwaarden. “Een hele reeks labels zegt weinig; de consument gaat eraan voorbij. Labels behalen omwille van het label blijft iets vaag. Pas als die duurzaamheid in het kwaliteitsstreven van het bedrijf zit, kan er een toegevoegde waarde zijn.”

"Labels behalen omwille van het label blijft iets vaag."

MAP VI
Vanzelfsprekend kon ook het nieuwe MAP niet op de agenda ontbreken. De waterkwaliteit gaat niet meer vooruit, maar achteruit. Boerenbond-voorzitter De Becker wil in overleg blijven met de Mestbank en VMM om af te spreken hoe de regels op zo’n goed mogelijke manier tot stand kunnen gebracht worden. Praktijkonderzoek kan duidelijk maken wat nodig is. Filip Goossens: “Praktijkonderzoek is goed, maar ondertussen staat die 100 m³ verplichte opslag voor first flush wel zwart op wit in de wet. We vragen als AVBS snel duidelijkheid zodat we als  telers niet in een grijze zone terechtkomen.”

We moeten online mee
Opvallend was de gedeelde overtuiging dat Vlaamse telers de online markt niet mogen negeren. “Het buitenland is voortrekker in online verkoop, en ik heb het gevoel dat wij toch een klein beetje achterop hinken”, ervaarde Sonja De Becker. “De markt is nu nog beperkt, maar trends kunnen snel keren. Op tv was er reclame om je echte kerstboom online te bestellen.” Overigens is enige behoedzaamheid geboden. “Grote online spelers zoals Hello Fresh of Zalando zijn absoluut niet winstgevend. We moeten mee op de trein, maar de goede trein, die van de profit.”
Minister Muylle zag hierbij aanvullend nog een gevaarlijke trend: particulieren die via platforms zoals tweedehands.be zelfgekweekte planten aanbieden. “We gaan de komende periode fytosanitair zeer waakzaam moeten zijn. Het heeft geen zin om enerzijds Europa fytosanitair sterker af te schermen om langs de andere kant via AliExpress en postorder zomaar alles binnen te halen.”

Naar een betere logistiek
De online markt kan ook niet los gezien worden van de ontwikkeling in logistiek. Het Sierteeltplatform Vlaanderen is er wegens een gebrek aan draagvlak niet gekomen. Toch is het vanuit ecologisch en economisch oogpunt dwingender dan ooit om na te denken over hoe de logistiek efficiënter kan georganiseerd worden. “Zelf deelnemen aan experimenten die worden opgezet, is de boodschap. We zijn genoodzaakt om te leren met vallen en opstaan”, aldus Boerenbond-voorzitter De Becker.

Werkgelegenheid
Het vinden van werknemers is voor sierteeltbedrijven niet makkelijk. Als minister van Werk zag Nathalie Muylle
verschillende mogelijkheden om hier aan tegemoet te komen. “In sommige regio’s van ons land is er hoge werkloosheid. Die inactieven moeten we aan het werk krijgen. Ook de doelgroep van jonge allochtone vrouwen – die geen uitkering ontvangen en ook niet op zoek zijn naar werk – moeten we kunnen activeren.” Zowel Filip Goossens als Sonja De Becker hielden een pleidooi om als sierteler in te stappen in het systeem van duaal leren, waarbij leerlingen de stiel op het bedrijf leren. “Het is een opportuniteit om mensen met onze sector in contact te brengen en zo de aantrekkelijkheid van de sector te vergroten”, verwoordde Sonja De Becker.