Menu

Terug naar Actualiteit >Xylella-waardplanten voor VK? Meld je aan vóór 30 juni!

Alle regio's

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft eerder dit jaar te kennen gegeven tijdelijke maatregelen te zullen hanteren voor de invoer van plantmateriaal dat gevoelig is voor Xylella. Deze maatregelen zijn nu nog niet van kracht. De verwachting is echter wel dat deze zullen ingaan van zodra de brexit-overgangsperiode voorbij is, meer bepaald vanaf 1 januari 2021. Ben je van plan om in exportseizoen 2021 Xylella-gevoelige planten te exporteren naar het VK? Meld je dan aan bij bij het FAVV via een aanmeldingsdocument vóór 30 juni.

 

 

 

Mogelijke fytosanitaire eisen voor waardplanten van Xylella naar het VK

Het Verenigd Koninkrijk (VK) maakte eerder dit jaar zijn voornemen bekend om vanaf 21 april 2020 tijdelijke maatregelen te hanteren voor de invoer van plantmateriaal van Lavandula sp., Nerium oleander en Rosmarinus officinalis. Voor plantmateriaal van Coffea en Polygala myrtifolia zou een absoluut invoerverbod gelden. Voor Olea europae en Prunus dulcis zou er een invoerverbod zijn, tenzij aan bepaalde uitzonderingsvoorwaarden voldaan wordt.

 

Tijdelijke maatregelen (tijdelijk) ingetrokken

Vermits het VK tijdens de overgangsperiode voor de brexit (tot en met 31/12/2020) de (fyto)sanitaire EU-regelgeving moet volgen, heeft de Commissie een uitvoeringsbesluit gepubliceerd waardoor het VK verplicht werd deze tijdelijke maatregelen in te trekken vanaf 20/06/2020. We kunnen ervan uitgaan dat de beschreven maatregelen opnieuw van kracht zullen zijn eens de overgangsperiode eind dit jaar afloopt.

 

Volgens deze maatregelen gelden volgende eisen voor planten bestemd voor opplant van Lavendula sp., Nerium oleander en Rosmarinus officinalis:

  • De planten worden geteeld op een productieplaats, inclusief een zone van 200 m daarrond, die vrij bevonden is van X. fastidiosa op basis van een officiële inspectie die plaatsvond minstens het jaar onmiddellijk voorafgaand aan de export.
  • De afwezigheid van X. fastidiosa op de productieplaats wordt bevestigd tijdens een jaarlijkse officiële inspectie, op het ogenblik dat symptomen zichtbaar zijn, en waarbij monsters (voor analyse) genomen worden overeenkomstig internationale standaarden zodat met 99% betrouwbaarheid, 5% geïnfecteerde planten kunnen geïdentificeerd worden.

Invoer van planten bestemd voor opplant van Olea europae en Prunus dulcis zou mogelijk zijn indien:

  • De planten geteeld worden op een productieplaats, inclusief. een zone van 200 m daarrond, die vrij bevonden is van X. fastidiosa op basis van een officiële inspectie die plaatsvond minstens het jaar onmiddellijk voorafgaand aan de export.
  • De afwezigheid van X. fastidiosa op de productieplaats bevestigd wordt tijdens een jaarlijkse officiële inspectie, op het ogenblik dat symptomen zichtbaar zijn, en waarbij monsters (voor analyse) genomen worden overeenkomstig internationale standaarden zodat met 99% betrouwbaarheid, 1% geïnfecteerde planten kunnen geïdentificeerd worden.

Meld je aan vóór 30 juni

Met het oog op het exportseizoen van 2021 worden operatoren met de intentie om bovenvermelde planten te exporteren naar het VK aanbevolen om zich vόόr 30 juni 2020 te melden via het document “aanmeldingsformulier percelen VK”. Dit document moet worden overgemaakt aan de LCE(‘s) waar de percelen gelegen zijn (www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/ via het generieke EXPORT.[LCE]@favv-afsca.be mailadres) en de generieke mailboxen van de betrokken diensten op het FAVV-hoofdbestuur (export@favv-afsca.be en pccb.s4@favv-afsca) met als onderwerp “aanmelden percelen VK.”

 

Aanmelden is inspectie aanvragen

Dit formulier wordt eveneens beschouwd als een aanvraag tot inspectie van de productiepercelen. In functie van de ontvangen aanvragen, zal het FAVV beoordelen welk gevolg het hieraan kan geven. De kosten voor extra controles in dit kader zijn voor de aanvrager. Vul het aanmeldingsformulier zeker op tijd in. Indien de aanmelding later gebeurt, kan het FAVV niet meer garanderen dat het deze zal opvolgen!

Meer info

Indien het resultaat van deze controles gunstig is, is er alvast voldaan aan één voorwaarde voor exportcertificering in 2021 naar het Verenigd Koninkrijk. Andere voorwaarden kunnen ook van toepassing zijn, en de huidige fytosanitaire eisen kunnen nog veranderen. Alle up-to-date informatie over de uitvoer van plantaardige producten naar het Verenigd Koninkrijk is terug te vinden op volgende FAVV – website.