Menu

Terug naar Actualiteit >Aanvraag wijzigingen bufferzones bacterievuur indienen op 29 januari

Alle regio's

Kwekers die waardplanten van bacterievuur kweken en deze wensen te verzenden naar specifieke beschermde gebieden, moeten jaarlijks percelen aangeven waar waardplanten op staan. Als er percelen wijzigen ten opzichte van vorig jaar, dien je dit voor eind januari door te geven aan het FAVV.

Om planten te verzenden naar beschermde gebieden voor bacterievuur is een ZP-paspoort verplicht. Jaarlijks worden de grenzen van de bufferzones voor bacterievuur herbekeken, aangepast waar nodig en gevalideerd in een ministerieel besluit. Hierbij is het van belang dat de gebieden zo efficiënt mogelijk of te bakenen om het onderhoud en controle van de bufferzones zo doeltreffend en werkbaar mogelijk te houden.

Jaarlijks worden percelen met waardplanten van bacterievuur opgevraagd voor het bepalen van de bufferzones. Op deze manier kunnen telers voldoen aan de specifieke eisen om de afwezigheid van deze ziekte te garanderen en export naar ‘Beschermde gebieden voor bacterievuur’ mogelijk te houden. Aldus, moeten de planten afkomstig zijn van een perceel dat in een bufferzone voor bacterievuur gelegen is en daarnaast moet de ZP-controle aangevraagd zijn en moet er uit de bijhorende controles gebleken zijn dat het perceel aan de ZP-eisen beantwoordt. De percelen moeten bovendien op een afstand van minstens 1 kilometer van de grens liggen. Ligt uw perceel niet in een bufferzone of beantwoordt het niet aan de ZP-eisen, dan is het verboden om bacterievuurwaardplanten te verzenden naar de betreffende beschermde landen of streken (zie kader onderaan). Op bijgevoegde figuur zijn de bufferzones getekend, rekening houdend met de percelen die in 2018 zijn aangegeven. Dankzij een gentlemen’s agreement tussen FAVV en de sector is er overeengekomen dat FAVV de kosten voor het onderhoud van de bufferzones op zich neemt waardoor de teler 245 euro per hectare ZP-perceel bespaart.

Jaarlijks worden de grenzen grondig herzien om zo efficiënt mogelijk zones te bepalen. We willen benadrukken dat u als teler weldoordachte beslissingen moet maken in het belang van alle andere telers die in de zones percelen hebben en om zo de overeenkomst met FAVV te kunnen behouden.

Aanvragen voor wijzigingen moeten ten laatste op 29 januari 2019 worden doorgegeven aan AVBS-consulent Miet Poppe (miet.poppe@avbs.be). Op 30 januari 2019 moeten alle wijzigingen officieel worden doorgegeven aan het FAVV.