Menu

Terug naar Actualiteit >Acute crisis is achter de rug, maar de bezorgdheid blijft

Alle regio's

Uit de sierteeltbarometer begin mei blijkt dat de meest acute crisissituatie door toedoen van corona achter de rug is. De onzekere toekomstperspectieven wegen echter zwaar door.

 

 

 

 

 

De sierteeltbarometer werd via Boerenbond mee opgenomen in de enquête van de Nationale Bank van België.

Omzetdaling

Binnen de land- en tuinbouwsectoren liet de sierteelt in april het grootste omzetverlies optekenen (>50%). De heropening van de afzet, met name van de tuincentra, zorgt voor enig herstel maar de verloren seizoenstart blijft zwaar doorwegen (-31%). Bijna de helft van de respondenten geeft een omzetdaling aan tussen de 20 en 75%. Tien procent geeft zelfs meer dan 75% omzetdaling aan.

De meerderheid is bezorgd

Sinds de coronacrisis zijn veel siertelers erg bezorgd over hun commerciële activiteit. Van de 73 respondenten geeft 30% aan dat ze “10 – heel bezorgd” zijn (op een schaal van 1 tot 10). Twee derde (65%) duidt een 7 of meer aan. Uit de enquête blijkt ook dat men voor de crisis lang niet zo bezorgd was. Toen was de helft van de siertelers maar weinig bezorgd.

Investeringen worden uitgesteld

Die hoge bezorgdheid uit zich onder andere in het uit- of afstellen van geplande investeringen. 57% van de telers die investeringen gepland hadden, heeft deze voor onbepaalde duur uitgesteld. 17% stelt geplande investeringen een jaar uit. Slechts een kwart (26%) zal zijn geplande investering laten doorgaan in 2020.

Liquiditeitsproblemen

Meer dan de helft (55%) van de respondenten geeft aan liquiditeitsproblemen te ervaren. Naast omzetverlies door minder afzet is een vertraging in de betaling van facturen door klanten een belangrijke oorzaak van liquiditeitsproblemen. Bijkomend halen verschillende respondenten aan dat een deel van de bedrijfsreserves naar recente investeringen is gegaan.
Meer dan één vierde van de bedrijven geeft aan dat de huidige omstandigheden slechts 1 tot 3 maanden mogen duren om operationeel niet in de moeilijkheden te komen door een gebrek aan liquiditeit.

Personeel  

Naast afzetproblemen waren er de laatste maanden veel zorgen om het personeel. Deze zorgen waren zeer uiteenlopend. Begin mei gaf 20% van de respondenten aan dat ze met een tekort aan seizoenarbeiders zitten; 28% verwacht later op het jaar een tekort aan seizoenarbeiders. Bijkomend moest er veel tijd en energie geïnvesteerd worden om het personeel op een veilige manier aan de slag te houden.
Aan de andere kant was er een groep respondenten (22%) die aangaf dat ze voor een deel van het personeelsbestand tijdelijke werkloosheid moesten aanvragen. Deze groep respondenten geeft aan dat gemiddeld 40 % van het personeelsbestand mogelijk definitief ontslagen zou kunnen worden.