Menu

Terug naar Actualiteit >Afbakening bufferzones bacterievuur

Alle regio's

Op 1 april 2018 werd het ministerieel besluit tot wijziging wat betreft de afbakening van de bufferzones in het nieuwe teeltseizoen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora) te voorkomen, van kracht.

Je kunt hier de publicatie van het ministerieel besluit en de kaart van de afbakeningen raadplegen.