Menu

Agromilieuverbintenis aanvragen voor mechanische onkruidbestrijding

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Land- en tuinbouwers die in 2020 een nieuwe agromilieuverbintenis willen starten, moeten zich nu al inschrijven via het e-loket. Deze verplichte voorafgaande aanvraag is enkel mogelijk tussen 1 oktober en uiterlijk 30 november 2019.

 

 

 

Het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III) verleent subsidies voor de toepassing van verschillende agromilieuklimaatmaatregelen. Een land- en tuinbouwer kan er zich vrijwillig toe verbinden een bepaalde milieuvriendelijke maatregel uit te voeren voor een periode van vijf jaar, startend vanaf 1 januari.

Het Departement Landbouw en Visserij sluit onder andere agromilieuverbintenissen af voor de teelt van vlinderbloemigen (450 of 600 euro/ha afhankelijk van de teelt) of mechanische onkruidbestrijding (260 euro/ha).

Op de website van het Departement Landbouw en Visserij (www.vlaanderen.be/landbouw/agromilieumaatregelen) vinden land- en tuinbouwers per maatregel een informatiefiche met de subsidievoorwaarden.

Voorafgaande inschrijving

Land- en tuinbouwers die in 2020 een verbintenis willen starten, moeten tussen 1 oktober en 30 november 2019 een aanvraag indienen via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen (agroforestry)’ op het startscherm van het e-loket. Tijdens de aanvraag wordt ook de verbintenisoppervlakte gekozen. Dit is de minimumoppervlakte waarop de land- en tuinbouwer de maatregel gedurende vijf jaar moet toepassen.

Het departement beoordeelt de aanvragen op basis van het budget dat beschikbaar is voor de maatregel en op basis van de teelt en de oppervlakte. Uiterlijk op 31 december 2019 ontvangt de aanvrager een goedkeuring of weigering van zijn aanvraag. Na goedkeuring van de aanvraag vraagt de land- en tuinbouwer jaarlijks (vijf jaar lang) de uitbetaling van de subsidie aan via de verzamelaanvraag.

Wat met de nog lopende agromilieuverbintenissen?

Landbouwers met een nog lopende verbintenis voor onder andere de teelt van vlinderbloemigen of mechanische onkruidbestrijding hoeven dit najaar geen nieuwe aanvraag in te dienen. Ze kunnen, indien gewenst, wel een aanvraag indienen om hun verbintenisoppervlakte of verbintenisaantal te verhogen.

Meer info op www.vlaanderen.be/landbouw/agromilieumaatregelen.

Naar: Departement Landbouw&Visserij