Menu

Terug naar Actualiteit >AIPH lanceert oproep voor de wedstrijd ‘International Grower of the year 2020’

Alle regio's

Met boomkwekerij Sylva in 2009 en Gediflora in 2019 heeft België al twee keer de eerste prijs gewonnen op deze internationale competitie. AVBS probeert ieder jaar één of twee bedrijven af te vaardigen. Wil je hier aan deelnemen, neem dan zeker contact op met het AVBS-secretariaat. Inschrijvingen moeten binnen zijn tegen ten laatste vrijdag 6 september 2019.

 

Cruciale criteria

Elk van jullie is steeds bezig het beste van zichzelf te geven, te evolueren als bedrijf, en met de beste producten naar de handel te stappen. De criteria die AIPH naar voor schuift hebben hier allemaal met te maken. Je moet de economische situatie van je bedrijf positief kunnen schetsen, en aantonen dat je marktgericht produceert. Je moet ook kunnen beschrijven in welke mate je aan innovatie doet, op de verschillende aspecten van je bedrijfsvoering. Natuurlijk is er ook aandacht voor duurzaamheid en milieustandaarden. Tot slot schenkt men aandacht aan het personeelsbeleid.

Waarom deelnemen?

Door deel te nemen aan deze internationale wedstrijd kan je met je bedrijf indruk maken op de klanten, en zelfs nieuwe klanten aantrekken. Je loopt in de kijker en neemt een voorsprong op de concurrentie. De professionaliteit van je bedrijf wordt extra onder de aandacht gebracht en het enthousiasme en de betrokkenheid van het personeel kan een nieuwe dynamiek teweeg brengen. Bovendien geeft dit een waardevolle commerciële marketingtool.

Verschillende categorieën

Naast de algemene wedstrijd ‘International grower of the year’ kan je als bedrijf ook deelnemen in verschillende subcategorieën:

  • Afgewerkte planten die klaar zijn voor de uiteindelijke verkoop,
  • Telers van jonge planten die inzetten op stekken, pluggen, zaailingen…
  • Snijbloemen en bloembollen,
  • Inspirerende bedrijven, voor groeiende bedrijven met minder dan 10 werknemers, die unieke kwaliteiten en innovaties demonstreren,
  • Duurzaamheidaward: watergebruik, gewasbeschermingsmiddelen, energieverbruik, transport, arbeidsorganisatie en klimaatverandering worden hier samen beoordeeld.

Vlaamse bedrijven die wensen deel te nemen kunnen contact opnemen met AVBS. Wij proberen in overleg met de kandidaten te kijken welke inzendingen we insturen tegen begin september. Wil je als bedrijf zelf al wat extra informatie opzoeken, dan kan dat via deze link: http://aiph.org/international-grower-of-the-year-awards-2/