Menu

Terug naar Actualiteit >Algemene controle siergewassen enkel nog door OCI’s

Alle regio's

Eerder dit jaar werd de Vlaamse regelgeving voor teeltmateriaal van sierteeltgewassen vernieuwd. Deze wijzigingen zijn vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen. In deze regelgeving werd de mogelijkheid gecreëerd om de controles door onafhankelijke controle-instanties (OCI’s) te laten uitvoeren. Via het Departement Landbouw en Visserij kreeg AVBS melding dat de controles die momenteel door het departement zelf worden uitgevoerd, vanaf 2019 uitsluitend nog door OCI's uitgevoerd kunnen worden. Tot op vandaag is het nog niet geweten welke OCI's hier een erkenning voor zullen aanvragen. Van zodra een lijst gekend is van erkende OCI's zal AVBS deze met haar leden communiceren. Intussen vraagt AVBS haar leden om OCI's mee aan te sporen hier een aanvraag voor in te dienen. Een formulier voor deze aanvraag werd opgemaakt en is terug te vinden op de website van het departement Landbouw en Visserij (https://lv.vlaanderen.be/nl/plant/tuinbouw/sierteelt/controle-uitgangsma...).

Daarbuiten werd intussen ook de vernieuwde regelgeving verder uitgeschreven in een Algemeen Controlereglement Siergewassen. Dit document vindt u ook in bijlage en is bovendien op de website raadpleegbaar op https://lv.vlaanderen.be/nl/plant/tuinbouw/sierteelt/controle-uitgangsma... (onder de rubriek ‘Mededeling’).Dit controlereglement bevat o.a. een beschrijvende tabel (bijlage III) met een overzicht van de te controleren vereisten en corrigerende maatregelen die de OCI’s kunnen gebruiken om de te controleren punten op een efficiënte manier te overlopen.