Menu

AVBS schept kader voor duurzame sierteelt en groenvoorziening in Vlaanderen

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Het ledencongres van AVBS– tot vorig jaar nog gekend als de jaarvergadering – ging op 16 december ll. dieper in op de interne opstelling en organisatie van AVBS als beroepsvereniging. Dit gebeurde geheel in het kader van de strategische oefening die in 2016 werd gehouden.
Het intern onderzoek mondde uit in een aantal hervormingen en accenten. Zo wordt de communicatie multimediaal aangepakt met niet enkel een overgang naar een maandblad maar ook met meer communicatie via nieuwsbrief en website. Verder een belangrijke klemtoon op de ledenvoordelen, de interne eigentijdse structuur die rekening houdt met de beschikbare tijd van de bestuursleden en met een nieuwe vergadercultuur.
Aan de hand van een rondetafelgesprek werd tijdens het ledencongres samen met Navex en Belbex dieper ingegaan op onze exportpositie en zijn bedreigingen (denk aan de Brexit) en kansen zoals ondermeer de aanpak van de interne transportorganisatie.
Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker en AVBS-voorzitter Filip bogen zich over een aantal thema’s die ons het voorbije jaar bijzonder hebben bezig gehouden zoals de gewasbescherming, openbaar groen en de groennorm, bemesting en de internationale handel in relatie tot de quarantaine-organismen. Ook de regelgeving rond de bouw van plastiekserres en de archeologienota bij ingrepen in de grond, zijn dossiers die onze aandacht vroegen en nog steeds vragen.