Menu

Terug naar Actualiteit >AVBS verzet zich tegen zeer voorbarige schuldigverklaring buxusliefhebber

Alle regio's

Pixabay

Afgelopen weekend werd via verschillende kanalen de nieuwe actie van SOSmezen bekend gemaakt. In die actie wordt op zoek gegaan naar de oorzaak van de sterfte van jonge mezen. AVBS, dé sierteelt- en groenfederatie, vindt het onaanvaardbaar dat bepaalde media zeer suggestief de link leggen met de strijd tegen de buxusmot. Dit terwijl hiervoor nog geen enkele wetenschappelijke onderbouwing is. AVBS heeft in een brief aan de media gereageerd om dit standpunt te duiden, maar reikt tezelfdertijd de hand.

Het belang van veilige gewasbescherming voor mens en dier is nergens zo groot als op land- en tuinbouwbedrijven. Daarom worden enkel gewasbeschermingsmiddelen toegelaten waarvan na onderzoek is gebleken dat ze geen ongewenste nevenwerkingen hebben. We kunnen het dus niet aanvaarden dat buxusliefhebbers, buxustelers en tuinaanleggers nu heel voorbarig in de media als schuldige aangeduid worden voor de sterfte van mezen. Te meer omdat er geen wetenschappelijk onderzoek is dat een significante relatie kan aantonen tussen de sterfte van mezen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

AVBS reikt de hand

Buxussen en planten in het algemeen kunnen niet los gezien worden van de fauna en flora waarmee ze samenleven. We hebben daarom zeker interesse in mogelijke doodsoorzaken van mezen. Mochten er toch residuen van eender welk middel gevonden worden, die als oorzaak van de mezensterfte kunnen aangeduid worden, willen we dat graag weten. AVBS is dan ook vragende partij om betrokken te worden bij dit onderzoek, zodat we snel de buxuseigenaars in alle openheid correct kunnen informeren over de resultaten. AVBS nam contact op met betrokken initiatiefnemers om dit gesprek aan te gaan.

Alle kennis over de buxusmot gebundeld

Om de evolutie van de buxusmot in Vlaanderen verder op te volgen, krijgt het project achter SOS buxusmot ook in 2019 een vervolg. Vanuit de sierteelt- en boomkwekerijsector en het wetenschappelijk onderzoek verwijzen wij graag naar onze eigen website www.sosbuxusmot.be. Via dit kanaal brengen wij wetenschappelijk onderzochte kennis over aan particulieren en willen wij, zij die gehecht zijn aan hun tuin, op een correcte manier adviseren. De basis van dit advies is wetenschappelijk onderzoek en de nadruk ligt op preventie, waarnemen en waarschuwen, en het correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, inclusief biologische middelen en mechanische bestrijding.