Menu

Bacterievuur verliest Europese quarantainestatus maar strijd gaat verder

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Bacterievuur verliest vanaf 14 december zijn Europese quarantainestatus. Toch blijft het systeem van bufferzones rond percelen waar plantmateriaal van bacterievuurwaardplanten op geteeld worden bestaan. Wijzigingen moeten voor eind januari doorgegeven worden.

 

Kwekers die waardplanten van bacterievuur kweken en deze wensen te verzenden naar specifieke beschermde gebieden, moeten jaarlijks percelen aangeven waar waardplanten op staan. Als er percelen wijzigen ten opzichte van vorig jaar, dien je dit voor eind januari door te geven aan het FAVV. Voor het verzenden van waardplanten naar beschermde gebieden blijft een ZP-paspoort ‘Zona Protecta’ verplicht.

Help de controles werkbaar te houden

Jaarlijks worden de grenzen van de bufferzones voor bacterievuur herbekeken, aangepast waar nodig en gevalideerd in een ministerieel besluit. Hierbij is het van belang dat de gebieden zo efficiënt mogelijk afgebakend worden. Dit maakt het onderhoud en de controles van de bufferzones efficiënter en werkbaarder.

Daarom is het zeer belangrijk om goed te overwegen of je voor een specifiek perceel een aanvraag wil indienen. Ook voor percelen die momenteel in een bufferzone liggen, moet je overwegen of dit nog steeds nodig is. In het teeltjaar 2019 werden nog 50 percelen ingezonden waar uiteindelijk geen bacterievuurwaardplanten op geteeld werden. Dat is uiteraard geen efficiënte manier van werken en wordt niet op prijs gesteld.

Export naar beschermde gebieden mogelijk houden

Jaarlijks worden percelen met waardplanten van bacterievuur opgevraagd voor het bepalen van de bufferzones. Op deze manier kunnen telers voldoen aan de specifieke eisen om de afwezigheid van deze ziekte te garanderen en export naar ‘Beschermde gebieden voor bacterievuur’ mogelijk te houden. Hiervoor moeten de planten afkomstig zijn van een perceel dat in een bufferzone voor bacterievuur gelegen is en daarnaast moet de ZP-controle aangevraagd zijn.

 

FAVV draagt de kosten

Die controle gaat na of het perceel aan de ZP-eisen beantwoordt. De percelen moeten op een afstand van minstens 1 kilometer van de grens liggen. Ligt uw perceel niet in een bufferzone of beantwoordt het niet aan de ZP-eisen, dan is het verboden om bacterievuurwaardplanten te verzenden naar de betreffende beschermde landen of streken. Op bijgevoegde figuur zijn de bufferzones getekend, rekening houdend met de percelen die in 2019 zijn aangegeven.

Dankzij een gentlemen’s agreement tussen FAVV en de sector is er overeengekomen dat FAVV de kosten voor het onderhoud van de bufferzones op zich neemt waardoor de teler 245 euro per hectare ZP-perceel bespaart. AVBS vraagt dat telers weldoordachte beslissingen nemen - in het belang van alle andere telers die in de zones percelen hebben - om zo de overeenkomst met FAVV te kunnen behouden.

Aanvragen voor wijzigingen moeten ten laatste op 29 januari 2020 worden doorgegeven aan AVBS-consulent Miet Poppe (miet.poppe@avbs.be). Op 30 januari 2020 moeten alle wijzigingen officieel worden doorgegeven aan het FAVV.