Menu

Behandeling dossiers Rampenfonds

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

De voorbije weken kregen alle land- en tuinbouwers die een dossier ingediend hebben voor het Rampenfonds, een dossiernummer en ontvangstbevestiging toegestuurd. Dit is de eerste stap in de verdere afhandeling van de 6177 ingestuurde dossiers. Om de afwerking van de dossiers te bespoedigen, werden extra medewerkers aangesteld. De diensten van het Rampenfonds hopen dat ze voor eind 2018 alle dossiers afgehandeld en uitbetaald krijgen.

Controle door deskundigen

Voor alle rampen van 2016 blijkt 95% van de ingediende dossiers afkomstig te zijn van de land- en tuinbouw. Dat hoeft uiteraard niet te verbazen, want de overvloedige regen en storm van mei en juni hebben op heel wat plaatsen zware schade aangericht aan de gewassen en plantages.

In een eerste stap worden de dossiers gecontroleerd op hun ontvankelijkheid en volledigheid. Bij gebrek aan bewijsmateriaal of ontbrekende stukken (huwelijkscontract, verzekeringspolissen …) worden brieven verstuurd, die je het best zo spoedig mogelijk beantwoordt. In een volgend stadium moeten specifiek aangestelde en erkende deskundigen voor ieder dossier een aparte schadeberekening maken, met eventueel een controle ter plaatse.

De normbedragen die voor de verschillende teelten aangereikt werden, zullen gebruikt worden als basis voor de berekening van de schade. Pas nadat een dossier volledig gecontroleerd is, wordt er in een ontwerp van proces-verbaal een toe te kennen schadebedrag voorgesteld. Dat krijg je toegestuurd met de vraag of je ermee akkoord gaat. Ieder individueel schadegeval wordt op die manier apart behandeld, waarbij je schriftelijk je akkoord moet bevestigen. Indien de administratie binnen de maand geen antwoord krijgt, gaat ze ervan uit dat je akkoord gaat met het voorstel. In een laatste stap worden de dossiers verzonden aan de provinciegouverneur, die toestemming moet geven voor de betaling. Ook al is het Rampenfonds intussen geregionaliseerd, toch moet de gouverneur alsnog zijn goedkeuring geven, aangezien de oude federale wetgeving via de provincies nog van toepassing was op het ogenblik van de ramp.

Geduld is een schone deugd

De dossiers worden in principe behandeld in de volgorde van hun indiendatum. Toch geeft de administratie meteen aan dat dit niet altijd klopt, aangezien het voor sommige dossiers langer duurt eer ze volledig en ontvankelijk zijn. Om onnodige werklast te vermijden, is het aangewezen om rustig af te wachten. Iedereen moet begrijpen dat het een hele klus is om een dergelijke berg dossiers te doorgronden. 

Te gepasten tijde zullen we overleggen met de administratie, om een stand van zaken op te maken en te zoeken naar oplossingen voor veel voorkomende problemen of onduidelijkheden. Alleszins is het belangrijk dat de sector kan rekenen op een tegemoetkoming voor deze rampspoed, die op veel bedrijven extra kosten en een aanzienlijke daling van de inkomsten veroorzaakte.

(Bron: Boerenbond)