Menu

Terug naar Actualiteit >Beijing International Horticultural exhibition

Alle regio's
Alle sectoren

AVBS kreeg via verschillende kanalen de vraag om samen met de geïntereseerde leden deel te nemen aan de wereldtuinbouwtentoonstelling in Beijing in 2019. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de export naar China op korte en lange termijn een extra stimulans kan geven en doen dan ook een oproep tot deelname.

 

 

Xpo 2019 Bejing
De wereldtuinbouwtentoonstelling gaat door van 29 april tot 7 oktober 2019. Naar verwachting zullen 16 miljoen bezoekers de expo bezoeken. Expo 2019 Beijing zal voor de eerste keer gehouden worden bij de Chinese muur. Moderne tuinbouw en traditionele Chinese cultuur zullen een perfecte mix van vormen van de verschillende culturen van over de hele wereld.  
Het thema ‘Live green, live better’ is afgeleid van het concept van een ecologische beschaving waarin tuinbouw een taal is die de mens toelaat om te communiceren met de natuur. China wil met Expo 2019 Beijing groenontwikkeling, harmonie met de natuur, educatie en de invloed van de tuinbouw in ons leven extra in de verf te zetten.  

Deelnemen in de Belgische tuin
De federale regering heeft eind 2017 ook het belang ingezien van deelname aan deze internationale wereldtuinbouwtentoonstelling. België zal een promotietuin aanleggen van 1.500m². Er werd een team aangesteld onder leiding van de commissaris-generaal verantwoordelijk voor internationale tentoonstellingen. Een Belgische delegatie heeft eind januari onder aanvoering van minister Denis Ducarme (landbouw) en de Belgische ambassadeur Marc Vinck de locatie al bezocht. Zeer binnenkort zal er overgegaan worden tot het aanstellen van een tuinarchitect. Om deze snel een beeld te kunnen geven welke Belgische bedrijven interesse hebben in deelname aan de Expo 2019 Beijing, doen we bij deze een oproep naar de leden. De Belgische tuin is gesitueerd naast de Nederlandse en in de buurt van Duitse tuin.  
Wie wil deelnemen wordt verzocht zich zo snel mogelijk kenbaar te maken bij AVBS. Wij doen een hiervoor een warme oproep temeer omdat n.a.v. de Expo 2019 Beijing wij extra gaan inzetten om exportdossiers naar China in een stroomversnelling te krijgen. Dit zal gebeuren via de Chinese ambassade in België en via de Belgische ambassade in China. In combinatie met zakelijke contacten kan dit enkele dossiers versneld tot een goed einde brengen. 

INTERESSE VOOR XPO BEIJING 2019?

Meld je aan via Pieter.Van.Oost@avbs.be
Meer informatie via www.horti-expo2019.org