Menu

Beperkende maatregelen EU zorgen voor verbod export sierteeltproducten naar Rusland

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Door het conflict in Oekraïne legt de EU beperkende maatregelen op aan Rusland. In het vijfde sanctiepakket zijn nu ook  sierteeltproducten opgenomen.  

 


Het vijfde sanctiepakket omvat onder meer een verbod op de uitvoer naar Rusland van goederen waarvan de GN codes zijn opgenomen in bijlage XXIII van de verordening. Deze lijst met goederen waarvoor een verbod geldt, omvat bepaalde planten en plantaardige producten. Het betreft onder andere uitgangsmateriaal voor sierteelt (bloembollen, vaste planten, boomkwekerijproducten, stekmateriaal) en een aantal houtsoorten. Voor onze sector gaat het om volgende goederencodes die nodig zijn bij de douane uitvoeraangifte (GN-code): 0601 10, 0601 20, 0602 30, 0602 40, 0602 90, 0604 20.

Belangrijk is dat deze verbodsbepalingen tot 10 juli 2022 tijdelijk niet van toepassing zijn op de uitvoering van contracten die zijn afgesloten vóór 9 april 2022, en ook niet op de aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

FAVV laat weten dat het de verantwoordelijkheid is van de operator om na te gaan of de te exporteren producten vallen onder de hierboven vermelde verbodsbepalingen, om te vermijden dat nodeloos een fytosanitair certificaat zou worden aangevraagd voor producten die vervolgens niet kunnen geëxporteerd worden. Een fytosanitair certificaat is geen garantie dat export mogelijk is. De schending van de verbodsbepalingen is een overtreding waaraan sancties verbonden zijn. De douane voert een toezicht uit op de naleving van dze beperkende maatregelen.

Deze maatregelen zijn vastgelegd in verordening (EU) nr. 833/2014 en haar wijzigingen (zie geconsolideerde versie). Per 9 april 2022 is een nieuw pakket sancties (vijfde sanctiepakket) van kracht. Deze sancties zijn te vinden in verordening (EU) nr. 2022/576 en omvatten een wijziging op eerdere sancties (verordening (EU) nr. 833/2014).

Meer details vindt u op de volgende websites: