Menu

Terug naar Actualiteit >Bezoek demoproefplatform bos- en sierboomkwekerij 2016

Alle regio's

WOENSDAG 29 JUNI 2016│

12.45U – 17.00U│

WAARDAMME

  • Bedrijf Van Acker, Mariastraat 1, 8020 Waardamme (afrit 11 E403/A17)
  • Bedrijf Schoonbaert, Banebosdreef 4, 8020 WaardammeProgramma

 12:45 u Ontvangst met koffie

 13:10 u Verwelkoming op bedrijf VAN ACKER (Mariastraat 1, Waardamme) 
                 Dhrn. Y. Van Acker & J. Schoonbaert
                 Pascal Braekman (Departement Landbouw en Visserij)

 13:15 u Start rondleiding

Sessie 1 Gewasbescherming in boomkwekerij

> Onkruidbestrijding, o.a. 
  - verse aanplant en zaaibedden (VO) 
  - experimentele bodemherbiciden
  - bestrijding opslag bloemenrandmengsels
   Yvan Cnudde (Dept. LV)

> Efficiëntie van gaasvlieglarven als natuurlijke vijand van de beukenbladluis
   Joachim Moens (HoGent)

> Uitgebreide ‘PCS Ziekten en Plagen’ app beschikbaar op smartphone, tablet en computer
   Liesbet Van Remoortere (PCS)

> Beheersing bodemaaltjes d.m.v. groenbedekkers
   Wim Wesemael (ILVO)

Sessie 2 Actualiteiten in de boomkwekerij

> Hoe verloopt de stikstofmineralisatie op uw perceel ? 
  Verónica Dias (PCS)

> Herkennen en bestrijden knolcyperus te velde
   Pascal Braekman (Dept. LV)

> Belang van bekalking, ook in boomkwekerij-gewassen 
   Dominique Van Haecke (PCS) en Stijn Moermans (BDB)

> Effect spuittechniek bij witziektebestrijding in Crataegus monogyna
   Pascal Braekman (Dept. LV)

 17:00 u Afsluitende drink aangeboden door Vereniging Bosboomkwekers van Vlaanderen

Inschrijving

Deelname is GRATIS, maar gelieve in te schrijven via henkie.rasschaert@lv.vlaanderen.be tegen 24 juni 2016. Er wordt stipt gestart. Gelieve tijdig aanwezig te zijn !

Deze studiedag komt in aanmerking als vormingsactiviteit voor de fytolicentie.
Breng uw identiteitskaart mee ! Meer info op www.fytolicentie.be.

Meer info

 Pascal Braekman (Dept. LV) │tel. 09 276 28 43 │www.vlaanderen.be/Landbouw

Alle voorlichtingsactiviteiten van het Departement Landbouw & Visserij vindt u op: www.vlaanderen.be/landbouw/agenda.