Menu

Wat gedacht van biobloemen?

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Het is geen gemakkelijke opdracht om kwaliteitsvolle bloemen te telen. Als je het dan nog in openlucht wil doen en zonder inzet van de klassieke gewasbeschermingsmiddelen, wordt het pas echt een uitdaging. En toch zien we - in navolging van Nederland - ook in Vlaanderen meer en meer telers de stap zetten. Een mooie evolutie, die een nieuwe markt aanboort met behoorlijk wat interesse van consumenten. Een eerste stap is te weten komen hoe je precies moet omschakelen.

 

Wie een bos bloemen wil aanbieden met het bio logo erop moet wel aan heel wat voorwaarden voldoen. Die regels zijn dezelfde als die voor wie biologische groenten of granen teelt. Er zijn een aantal belangrijke uitgangspunten: geen gebruik van kunstmeststoffen, geen gebruik van de klassieke gewasbeschermingsmiddelen zoals herbiciden, fungiciden en insecticiden, alleen teelt in volle grond, gebruik van biologisch uitgangsmateriaal zoals zaden of stekken. Daarnaast mag de bodem niet ontsmet worden, waardoor het noodzakelijk is om een brede teeltrotatie aan te houden. Wie doorlevende planten heeft, kan natuurlijk niet jaarlijks van perceel wisselen. Maar telers met eenjarigen kunnen dit best wel systematisch gaan toepassen.

Omschakelen

Het duurt ook wel even vooraleer je op een perceel biobloemen kan oogsten. Het perceel moet namelijk eerst een omschakelingsperiode doormaken van minstens 2 jaar. Tijdens die periode pas je alle principes van biologische teelt toe, maar wordt je product toch als ‘gangbaar’ verkocht – in het tweede jaar hoogstens als product in omschakeling. Alles wat na die twee jaar op dat perceel geplant of gezaaid wordt kan als biologisch worden geoogst en verkocht.
Heel wat van deze aspecten maken dat er op vandaag nog maar een beperkte productie is. Veel productie vindt plaats op bedrijven die al omgeschakeld zijn en ook groenten en kruiden telen.

Basistechnieken

En hoe zorg je er dan voor dat de bloemen toch goed groeien, als je geen kunstmest kan gebruiken? In de biologische productie wordt heel hard ingezet op de kwaliteit van het bodemleven, door gebruik te maken van biologische strorijke mest of compost. Door het bodemleven te voeden zorgt dat voor het voeden van de planten op een natuurlijke wijze. Niet alle bloemensoorten hebben dezelfde behoefte aan stikstof, kalium of fosfor. Daarom moeten we ook niet gul zijn met het geven van mest of compost. We kunnen gerust met wat minder ook nog een goede bioproductie halen. En door de verschillende soorten af te wisselen via teeltrotatie zorgen we er dan weer voor dat de bodemvoorraden evenwichtig worden aangesproken doordat de verschillende bloemensoorten ook verschillende behoeften hebben.
We willen graag bloemen maar geen onkruid! Zonder herbiciden moet dat geen eenvoudige klus zijn. We willen niet met zijn allen constant aan het wieden zijn. Daarom moeten we een aantal technieken leren toepassen. Voor we aan de slag gaan met de aanplant van eenjarigen kunnen we werken met een vals zaaibed. Dit betekent dat we het zaaibed klaar leggen, maar nog niet onmiddellijk planten of zaaien. Na een tiental dagen zien we het eerste onkruid kiemen en dan kunnen we dit branden, wiedeggen of schoffelen. Een ander alternatief is het gebruik van mulch na het planten of zaaien. We moeten hier best aan de slag gaan met aangepaste mulch soorten: compost, fijne verteerde stalmest, houtsnippers, … . Hoe houtiger de mulch hoe meer we moeten opletten voor stikstofgebrek bij de bloemen. Een laatste alternatief is het telen op folie die al dan niet afbreekbaar is. Zo blijven we het onkruid voor en telen we mooie biobloemen. Uiteraard zijn er ondertussen ook al tal van machines die het onkruid mechanisch kunnen aanpakken: schoffels, wiedeggen en dergelijke, waarvan sommige versies zijn uitgerust met precisietechnieken.

Rugdekking

En hoe beginnen we nu aan de teelt van biobloemen? Moeten we alles zelf gaan uitvinden of moeten we langsgaan bij een van de pioniers, die ons dan zijn ‘geheimen’ zal vertellen? Dat kan, maar gelukkig is er een open kennissysteem beschikbaar. Sinds enkele jaren is het PCS in Destelbergen al betrokken bij het opstartende onderzoek naar de teelt van biobloemen. Liesbet Blindeman heeft hier een trekkende rol in. Je kan haar aanspreken voor de noodzakelijke teeltinformatie. De laatste twee jaren lopen er ook specifieke projecten, die via het CCBT (Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt vzw) gefinancierd worden met Vlaamse middelen. Zo zoekt men naar hoe men de beschikbare oppervlakte het beste kan benutten door verschillende soorten met elkaar te combineren. Door ze dichter en door elkaar te telen in verschillende periodes van het jaar kan er optimalisatie ontstaan. Eenjarigen kunnen gecombineerd worden met bijvoorbeeld bloeiende heesters of andere planten. In een ander project is men op zoek naar het verlengen van de afzetperiode voor bepaalde soorten, zodat er langer of vroeger biobloemen beschikbaar zijn. Hier zoekt men uit met welke teeltmaatregelen men de oogst kan vervroegen of verlaten. Daarnaast bekijkt men ook met welke soorten of cultivars het assortiment kan uitgebreid worden.
Wie graag een eerste idee wil opdoen over de teelt van biobloemen kan steeds terecht bij de medewerkers van Bio zoekt Boer. Zij helpen je bij de eerste stappen om na te gaan of deze manier van telen voor jou mogelijkheden kan bieden. Je kan van hen antwoorden krijgen over de omschakeling en over de noodzaak om al dan niet je volledige bedrijf ineens om te schakelen. Er wordt ook gekeken welke contacten je kan leggen voor de afzet en voor de aankoop van het bio-uitgangsmateriaal. We informeren je verder over de ‘regels’ die moeten gevolgd worden om je product dan ook effectief biologisch te kunnen noemen en zo in de markt te zetten. Allemaal belangrijke informatie voor je de stap naar de biologische productie zet.

 

Meer info:

 

Fiches 
De biobloemensector stelde via biobloemen-bedrijfsnetwerken heel wat teelttechnische vragen aan het PCS. Denk hierbij aan vragen over thema's zoals houdbaarheid, teeltrotatie, bemesting, invloed van irrigatie op de kwaliteit,... Antwoorden op deze vragen bundelt het PCS in infofiches per thema, biobloemen-telers kunnen met deze kennis aan de slag. Bij extra vragen kunnen biobloementelers en floristen het PCS contacteren.

Klik op de fiches om te downloaden.

 

Contact: