Menu

Bodemverontreiniging in land-en tuinbouw

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

De Vlaamse regering besliste dat tegen 2036 de sanering van alle historisch vervuilde gronden moet zijn gestart. Daarom schakelde de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) het voorbije jaar een versnelling hoger. Ze loopt momenteel een brievencampagne waarin eigenaars van potentieel vervuilde gronden gewezen worden op hun verplichtingen met betrekking de bodemonderzoeken. Op die manier krijgt de OVAM zicht op de vervuilde gronden. Boerenbond organiseert hierover een enquête bij de leden. 

Als moet overgegaan worden tot een bodemsanering, dan kunnen de kosten zeer hoog oplopen. Op vraag van de leden onderzoekt AVBS samen met Boerenbond daarom de mogelijkheid om een sectoraal bodemsaneringsfonds op te richten. Dit fonds zou de saneringsplicht kunnen overnemen van de exploitant of eigenaar. Het bodemsaneringsfonds neemt alle verplichtingen van de eigenaar of exploitant over (ontzorging) en de Vlaamse Overheid komt gedeeltelijke tegemoet in de kosten. Het resterende deel zal door de exploitant of eigenaar moeten worden betaald. De oprichting van zo’n fonds is echter niet vanzelfsprekend. Samen met de OVAM onderzoekt AVBS/Boerenbond de haalbaarheid van de oprichting van een bodemsaneringsfonds voor de land- en tuinbouwsector. 

In eerste instantie moeten we een zo goed mogelijk zicht krijgen op het aantal vervuilde gronden in onze sierteeltsector. Daarom zal een enquête worden georganiseerd. Deze vragenlijst peilt naar de aanwezigheid van risicogronden en de al uitgevoerde oriënterende bodemonderzoeken (OBO’s), beschrijvende bodemonderzoeken (BBO’s) en bodemsaneringen.  

Samen met de gegevens van de OVAM krijgen we zo een beter beeld van het aantal te saneren gronden in onze sector. Op basis van die informatie zal beslist worden of het oprichten van een bodemsaneringsfonds voor de land- en tuinbouwsector haalbaar is. Daarom is het belangrijk dat u deelneemt aan deze enquête. Dit kan tot 24 juni. De enquête is terug te vinden op de website van Boerenbond. Je kunt deze raadplegen door volgende link aan te klikken: www.boerenbond.be/bodemonderzoek 

Indien je vragen hebt kun je hierover AVBS-secretaris Pieter Van Oost contacteren (pieter.van.oost@avbs.be).