Wetterse boomtelers met tractoren actie 31 jan 2024

'Boerenprotest' ook in de sierteeltsector

1 maart 2024

Het boerenprotest, dat onder meer in Duitsland en Frankrijk begon, waaide eind januari via Wallonië over naar Vlaanderen. Plots werden we ook hier geconfronteerd met blokkades, waarbij vooral veel land- en tuinbouwjongeren uitschreeuwden dat het beleid naar hen moest luisteren.

Misschien lieten sommigen van jullie de acties wat aan zich voorbijgaan vanuit de optiek dat het werk voorgaat. Maar niemand kan beweren dat de vele acties niet werden opgemerkt, als zelfs winkelende burgers moeten vaststellen dat veel rekken leeg bleven.

Zes cruciale thema’s

Iedere actievoerder had zowat zijn eigen redenen om van zich te laten horen. Een groot deel van de acties was ook het gevolg van informeel lokaal initiatief. Maar toch valt er een lijn te bespeuren in de eisen. Kort samengevat gaat het over het stoppen van de overvloed aan regels, de vraag om een eerlijke prijs voor de inspanningen die boeren en tuinders leveren en de nood aan rechtszekerheid.

“Er is een gebrek aan een rechtszeker kader”, stelde Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. “Europa moet de lat niet telkens blindelings hoger leggen, maar de boeren helpen om erover te springen. Boeren voelen zich vandaag niet gehoord en niet gerespecteerd. Het is tekenend dat er onder de actievoerders veel jonge boeren zijn. Zij stellen zich de vraag of ze nog zullen kunnen boeren in de toekomst?”

Na het gesprek van de landbouworganisaties met Commissievoorzitter Von der Leyen zette die concrete stappen om de druk op de land- en tuinbouwsector te verlichten. Ze kondigde aan dat het Europees voorstel over de gewasbeschermingsmiddelen moet worden ingetrokken en dat de Commissie met een nieuw voorstel zal komen dat deze keer samen met de landbouwsector gemaakt wordt. Ze stelde ook de verplichte braaklegging uit met een extra jaar. Er werd ook gesproken met premier De Croo en federaal minister van landbouw Clarinval.

De Vlaamse regering nam het engagement om rond zes cruciale thema’s aan de slag te gaan: betere bescherming van landbouwgrond, stikstof, rechtszekerheid, vermindering van de administratieve last, een eerlijke prijs voor landbouwproducten en een betere toegang tot water.

Voor land- en tuinbouwers die voedingsmiddelen produceren – en dat zijn ze behalve de sierteelt zowat allemaal – is ook het ketenoverleg heel belangrijk. De acties zetten ook de grootdistributie aan tot enige bereidheid om samen te zoeken welke initiatieven de keten kan nemen om de prijsvorming te verbeteren, zodat boeren en tuinders een eerlijkere prijs kunnen krijgen voor hun producten.

Actie Boerenprotest - Merksplas - foto Sanne Nuyts

Ook de Wetterse boomkwekers kwamen in actie om hun solidariteit te betuigen, net als heel veel jonge land- en tuinbouwers.

Heel veel jonge land- en tuinbouwers op de barricades

Op veel plaatsen waren opvallend veel land- en tuinbouwjongeren aanwezig. Boomkweker Alexander Van Acker, lid van het AVBS-Presidium en voorzitter van Groene Kring Torhout, was een van hen. “We hadden via Whatsapp heel wat kennissen opgeroepen voor een lokale actie. We kregen daar zodanig veel tractoren samen dat we beslist hebben om bij te springen bij een andere blokkade. Een van de vier initiatiefnemers daar is een goeie vriend van mij. Ik ben er zelf drie dagen geweest waarvan één dag met de tractor. Het sterke punt van die acties was dat we vlot konden communiceren. Zonder Whatsapp was het nooit gelukt om bepaalde locaties zo lang te blokkeren.”

En nu verder

Om tegemoet te komen aan de gestelde problemen kwam de Vlaamse regering half februari met een reeks voorstellen. Die moeten de komende weken verder uitgewerkt worden in samenspraak met de beroepsorganisaties. In de tussentijd willen we de druk hoog houden. Je kan daaraan ook zelf je steentje – of misschien liever een botje – bijdragen door de actie ‘Zet de boer niet botweg aan de kant’ te steunen. Een link naar campagnemateriaal vind je op onze website. Hou zeker ook onze online berichtgeving in de gaten. Succes!