Menu

Boomplantdag als nieuwe traditie om openbaar groen in de kijker te plaatsen

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Op 20 februari plantte Oost-Vlaams gedeputeerde voor Landbouw Leentje Grillaert samen met de burgemeester van Oudenaarde een wintereik als symbool voor meer groen en bomen in de stad. Lucien Verschoren, vakgroepvoorzitter boomkwekerij AVBS, deed een warme oproep om van deze boomplantdag een jaarlijkse traditie te maken.

De boom in kwestie betrof een stevige wintereik (Quercus petraea, maat 30/35). Het is een boom die gerekend kan worden bij de groep van de klimaatbomen. Het is een grote boom, goed bestand tegen hitte en droogte en dus ideaal om hier en nu aan te planten. “Maar een boom staat in feite symbool voor het leven. Er zijn dan ook veel andere gelegenheden om een boom te planten zoals een geboorteboom, een vredesboom of een huwelijksboom”, aldus Verschoren. De traditie van de boomplantdag vindt zijn oorsprong in 1854 in de VS. Over de decennia en eeuwen heen breidde de traditie zich uit over de hele wereld.

Bomen en groen kunnen deel uitmaken van de mogelijke oplossingen voor de klimaatproblematiek. Ze dragen bij tot een minder sterke stijging van het CO2-gehalte in de lucht en kunnen op die manier zorgen voor een langzamere opwarming van de planeet. Onderzoek bevestigt dat bij bebossing er de eerste 30 jaar gemiddeld 15 tot 20 ton CO2 per ha per jaar vastgelegd wordt. “Omgerekend naar aantal gereden kilometers kun je zo ongeveer jaarlijks 15.000 km autorijden compenseren”, becijferde Lucien Verschoren.

Oost-Vlaams gedeputeerde voor Landbouw Leentje Grillaert wees op het belang van onderhoudsvriendelijk groen op het openbaar domein en de kennis- en expertise-opbouw die hiervoor noodzakelijk is. Daarom ondersteunt de provincie het groenonderzoek via het Proefcentrum Sierteelt. Verder wees zij erop dat de provincie groenacties- en projecten op haar grondgebied financieel ondersteunt.

Marnic De Meulemeester, burgemeester van Oudenaarde speelde in op het feit dat Oudenaarde door de Vereniging voor Openbaar groen werd verkozen tot Groen- en Bloemenstad 2019. De stad zal dit jaar de Vlaamse kleuren verdedigen in de internationale competitie Entente Florale Europa. Als lokale overheid zijn er heel wat redenen om te investeren in een groene stad. Ook bedrijven vestigen zich graag in een groene omgeving.