Menu

Brexit – Nieuwe fytosanitaire regels zijn moeilijkste obstakel

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Op 24 december werd een akkoord bereikt tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU. De overeenkomst omvat zowel een beschrijving van de nieuwe samenwerking, als een vrijhandels-
akkoord. Dit is een positieve eerste stap in het creëren van een nieuwe relatie. Het handelsakkoord sluit namelijk alle tarieven en quota uit voor producten met EU oorsprong. Dit vermijdt een enorme kost bij uitvoer van sierteeltproducten maar sluit de niet-tarifaire kosten niet uit. 

 

Het akkoord omvat ook bepalingen omtrent het behoud van gelijke standaarden en normen en omtrent de oorsprong van producten. Dit is van cruciaal belang om een eerlijk handelskader te creëren. Cruciaal is ook het element afdwingbaarheid in het akkoord. Het is positief dat de nodige mechanismen voorzien worden, die bij een scheeftrekking van het kader de balans kunnen herstellen.  

Ten slotte zorgt het akkoord ook voor vereenvoudiging, bijvoorbeeld in het kader van douaneformaliteiten. Zo zal gewerkt kunnen worden met de AEO-status (Authorised Economic Operator). Een uitgebreide beschrijving kan je vinden bij FIT.

Dit akkoord werd op 1 januari voorlopig ingevoerd tot 28 februari 2021. In tussentijd wordt de goedkeuring van het Europees Parlement en de Europese Raad gevraagd.  Voor meer info, klik hier.

 

Nieuwe fytosanitaire regels voor uitvoer naar VK  

Alle planten bestemd voor opplant behoren tot  de groep ‘plantaardige producten met hoge prioriteit’ die vanaf 1 januari 2021 aan strengere voorwaarden moeten voldoen en een fytosanitair certificaat nodig hebben voor de uitvoer. Op basis van de fytosanitaire eisen zullen jouw planten die klaar zijn voor export onderworpen worden aan een uitvoercontrole door het FAVV. Indien het resultaat van de controle gunstig is, zal het FAVV het document (fytosanitair certificaat) afleveren dat nodig is om je producten in te voeren in het VK.   

 

Hoe bereid ik een export met fytosanitaire controle het beste voor?   

Wens je een export naar het VK voor te bereiden, dan neem je in de eerste plaats contact op met je lokale controle-eenheid (LCE) van het FAVV. Het is belangrijk om dan reeds aan te geven welke soorten je wenst uit te voeren en wanneer ze klaar zullen zijn voor controle en verzending. Voor de eerste zendingen naar het VK vraag je dit best al zo vroeg mogelijk aan, opdat je niet voor verrassingen komt te staan. Eens er meer routine is, moet het volstaan om 48 uur op voorhand een exportcontrole aan te vragen bij jouw LCE.  

Tijdens een exportcontrole zullen de fytosanitaire eisen die gelden voor de plantensoorten die je wenst uit te voeren, fysiek én eventueel administratief gecontroleerd worden door de lokale FAVV-controleur. Let wel op, het is jouw taak om als operator zelf de eisen voor te leggen waaraan jouw planten moeten voldoen om te kunnen uitvoeren. De vereisten zijn opgenomen in de Britse wetteksten. Op dit moment vereist dit een extra inspanning van zowel de operatoren als van de  FAVV-controleurs die deze eisen op hun beurt nogmaals verifiëren.  

FAVV werkt in samenspraak met AVBS aan een manier om zoveel mogelijk van deze eisen na een eerste keer centraal op te nemen zodat deze niet telkens opnieuw van nul opgezocht moeten worden. Wellicht zullen deze in een tabel opgenomen worden en online ter beschikking komen. Van zodra we hier meer concrete output ontvangen, zullen wij die onmiddellijk communiceren.   

De fytosanitaire eisen die nagegaan moeten worden voor een certificaat afgeleverd kan worden, zijn opgenomen in Britse wetteksten.    

Indien er voor betreffende plantensoort(en) geen specifieke eisen opgenomen zijn, dient in principe de lijst met quarantaine organismen voorgelegd te worden en - indien van toepassing - ook de RNQP-organismen. Een fytosanitair certificaat zonder bijkomende verklaring stelt dat de zending vrij is van deze schadelijke organismen van het land van bestemming. 

 

Wat moet ik doen als er eisen zijn opgenomen waaraan mijn planten niet kunnen  voldoen?   

In eerste instantie ga je samen met de FAVV-controleur op zoek naar een oplossing. Als blijkt dat er een knelpunt is en dat de eisen zodanig opgevat zijn dat het technisch niet haalbaar is om er aan te voldoen, dan raden wij aan om dit te signaleren bij AVBS. Op korte termijn kan het moeilijk zijn om een oplossing te vinden. Die eisen zijn immers wel degelijk opgenomen in de Britse regelgeving. Hier kan bij uitvoer niet van afgeweken worden. Als bepaalde eisen echt tot praktische knelpunten leiden, dan is het zeer belangrijk om deze te melden bij AVBS.