Menu

BREXIT: Hoping for the best, preparing for the worst

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

April, 2019 en daarmee Brexit, komt nakend dichtbij. AVBS gaf op 19 december een infoavond voor haar leden in samenwerking met Boerenbond, FIT en douane . Een aantal cruciale punten kwamen hierbij aan bod die u op bedrijfsniveau in orde dient te brengen om export naar VK mogelijk te houden wanneer VK de EU douane-unie verlaat.

Naast politieke beslissingen die boven ons hoofd hangen maar waar we geen grip op hebben, kunnen we ons op bedrijfsniveau reeds goed voorbereiden. Op dit moment raadt AVBS aan volgende stappen te ondernemen:

 1. Doe de Brexit-impact-scan

  Zoals de naam het zelf zegt, krijgt u aan de hand van de Brexit-impact-scan een gedetailleerd beeld over de impact van brexit op uw bedrijf.  Aan de hand van de van een twintigtal vragen krijg je een rapport op maat toegestuurd dat u verder als leidraad kan gebruiken bij verdere voorbereiding.

  Via deze link komt u terecht op de Brexit-impact-scan.
  (https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/brexit/bereid-uw-onderneming-voor-doe

   

 2. EORI-nummer aanvragen
  Exporteert u nog geen goederen buiten de EU douane-unie? Dan beschikt u hoogstwaarschijnlijk nog niet over een EORI-nummer. Om na Brexit te kunnen exporteren naar VK, zal deze aanvraag cruciaal zijn. De EORI-nummer is idem aan uw BTW-nummer maar toch moet dit via de douane geregistreerd worden.
  Meer informatie via deze link https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/financi%C3%ABn-eori/eori
   

 3. Neem contact op met uw transporteur
  Indien op vandaag het transport voornamelijk via een transporteur verloopt, neemt u best nu al contact op om proactief praktische zaken te overlopen. Probeer reeds afspraken te maken met uw transporteur. Intussen bent u ook gerust of uw transporteur intern de nodige voorbereidingen maakt.

   

 4. Neem contact op met FAVV-controleur
  Met het verlaten van de EU, behoort VK niet meer onder dezelfde fytosanitaire regelgeving en zal er dus aan elke lading die vanuit EU vertrekt een fytosanitaire keuring moeten vooraf gaan. Voor velen betekent dit dat het FAVV veel geregelder op het bedrijf zal moeten langs komen. Om dit tijdig in kaart te brengen en hier de nodig afspraken over te maken, raden we aan om reeds contact op te nemen met uw provinciale eenheid van het FAVV om de gebruikelijke verladingen naar VK te communiceren.

  Contact gegevens van uw provinciale eenheid zijn via volgende link terug te vinden. http://www.favv.be/professionelen/contact/lce/

   

 5. Aanvraag erkende douanelaadplaats op eigen bedrijf
  Bedrijven die op vandaag regelmatig naar VK vervoeren, wordt aangeraden op zoek te gaan naar een aangewezen plaats voor aanbrengen van goederen bij de douane. Wanneer regelmatig vanop het bedrijf goederen rechtstreeks worden uitgeleverd, kan het interessant zijn voor het bedrijf een goedgekeurde plaats voor lading aan te vragen. Bij het laden van oplegger, kan dan ter plaatse op basis van een factuur een digitale uitvoeraangifte worden opgemaakt. Voordeel van een controle van de goederen in eigen instelling is dat ingeval er onduidelijk- of moeilijkheden zijn tijdens de controle, u als bedrijfsleider onmiddellijk beschikbaar bent om tussen te komen.
  Een laadplaats moet aan een aantal voorwaarden voldoen en is enkel te gebruiken om goederen aan te geven in de normale procedure (IM A of EX A).

  De aanvraag procedure neemt minimum 120 dagen in beslag, het is daarom zeer belangrijk om in geval van interesse hier tijdig aan te beginnen.

  Aanvraagformulier beschikbaar via website AADA:
  https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/facilitatie/douanevergunningen/bijzondere-regelingen-0/vergunning#q7

  Voor extra informatie, hou zeker en vast de AVBS-communicatie in het oog of neem contact op met uw AVBS-consulent.