Menu

Terug naar Actualiteit >Bufferzones bacterievuur 2019 gepubliceerd

Alle regio's

Op 19 april 2019 werd het ministerieel besluit tot wijziging wat betreft de afbakening van de bufferzones in het nieuwe teeltseizoen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora) te voorkomen, van kracht.

De volledige omschrijving van de bufferzones, vind je terug in het ministerieel besluit zelf.

De kaarten van de bufferzones vind je terug via deze link.