Analoog aan andere jaren werd begin april de nieuwe kaart met bufferzones bacterievuur gepubliceerd.