Menu

Terug naar Actualiteit >Bulgaarse boomkwekers op bezoek

Alle regio's

Van 20 tot 23 augustus werden twaalf Bulgaarse boomkwekers ondergedompeld in de Vlaamse boomkwekerijsector. Deze delegatie bracht een tegenbezoek aan Vlaanderen nadat twaalf Vlaamse boomkwekers in 2017 in Bulgarije op prospectie gingen. Beide missies kwamen tot stand dankzij de samenwerking van VLAM en Belbex met de Bulgarian Association of Ornamental Plants Nurseries (BAOPN).

Gevuld programma  
De Bulgaarse delegatie van 23 personen ging langs bij 11 Vlaamse bedrijven. Op het programma stonden bezoeken aan de kwekerijen Van der Auwera en Jan Gijs in de Antwerpse Kempen en Heyeveld in Limburg. In de bakermat van de Vlaamse sierteelt werden de kwekerijen Bogaert, Marc De Raeve, Greentraders, Allaert en Willy De Nolf en azalea- en Rhodoteler Goossens bezocht. Ook een bezoek aan de vakbeurs Florall kwam aan bod. De beurs bood de Bulgaarse collega’s de kans om op korte tijd kennis te maken met meer dan 150 telers.  
Aansluitend bij het laatste bezoek aan boomkwekerij Sylva organiseerden VLAM en Belbex een netwerkavond voor alle Belbexleden. Zowel de Bulgaren als onze bedrijven blikten na afloop terug op een zeer geslaagde missie.

De Bulgaarse markt in cijfers  

De Bulgaarse sierteeltproductie is nog beperkt maar wel groeiende. Bulgarije is bovendien netto-importeur voor sierteeltproducten en kent een stijgende import.   
Bulgarije importeerde in 2017 voor zo’n 32,8 miljoen euro aan sierteeltproducten, een stijging met 12% tegenover 2016. Er wordt voornamelijk zaaigoed geïmporteerd (40% in 2017), snijbloemen (23%) en boomkwekerijproducten (11%). In mindere mate worden ook kamerplanten, stekken en bollen en knollen geïmporteerd.
Nederland is de voornaamste leverancier van sierteeltproducten aan Bulgarije met een aandeel van 42% in 2017. Italië en Duitsland vervolledigen de top 3. Algemeen importeert Bulgarije voornamelijk product uit de EU-28 maar de derde landen verstevigden wel hun aanwezigheid doorheen de jaren met Turkije en Macedonië op kop. Bulgarije importeert ook uit België. We kunnen van een algemeen stijgende tendens spreken, hoewel de invoerwaarde hier nog eerder beperkt is.  In 2017 vertegenwoordigde de Belgische sierteeltexport naar Bulgarije 150.000€, goed voor een Belgisch aandeel van 0,45% in de totale Bulgaarse import. Het betreft hier voornamelijk import van stekmateriaal.