Menu

Terug naar Actualiteit >CC Solid en houten platen blijven naast elkaar bestaan

Alle regio's

Container Centralen (CC) implementeert de nieuwe metalen plaat CC Solid voor gebruik in CC containers, naast het gebruik van houten platen. Na vier maanden van intensief marktonderzoek heeft de Raad van Bestuur deze beslissing genomen. Alle dienstverlening voor platen blijft bestaan, alleen de reparatieservice voor houten platen verandert.

De ondersteuning van houten platen blijft bestaan

CC blijft de houten platen ondersteunen en onderhouden. De enige verandering is dat het quotapercentage voor reparaties aanzienlijk wordt verlaagd. Voor extra reparaties boven het quotum wordt een vergoeding per plaat berekend. Dit helpt CC om een duurzame en betrouwbare pool te handhaven, zonder verhoging van de poolbijdrage.

Met het oog op verlaging van de reparatiequota worden de overeenkomsten met de klanten bijgewerkt; CC stelt de klanten hiervan tijdig op de hoogte. Ook over de specifieke planning en het percentage van de reparatiequota verstrekt CC meer informatie zodra dit bekend is.

Introductie van de metalen CC Solid platen

CC Solid heeft veel voordelen ten opzichte van houten platen en zijn te huur voor alle klanten. De prijs hangt af van de prijs van metaal en de vraag naar deze nieuwe plaat. In de komende maanden gaat CC de vraag naar CC Solid op de markt inventariseren. Deze vraag bepaalt mede de introductiedatum en de prijs van de CC Solid. Hoe meer klanten geïnteresseerd zijn in de nieuwe platen, des te voordeliger dat is voor de pool.

Marktonderzoek

Tussen december 2016 en maart 2017 heeft CC twee implementatiescenario's voor CC Solid met de klanten besproken. Uitgebreide feedback liet een voorkeur zien voor het scenario waarbij de twee platen naast elkaar blijven bestaan. Dit sluit het beste aan bij de bestaande operationele processen van de meeste kwekers, exporteurs en retailers.

 

CC streeft ernaar om de sierteeltsector regelmatig en tijdig via www.newshelves.eu te informeren over de procedures omtrent de nieuwe plaat en de implementatie ervan, en hierover contact te houden met klanten en belangstellenden.