Menu

Terug naar Actualiteit >Corona-maatregelen verlengd

Alle regio's
Alle sectoren

De regering heef recent  een aantal belangrijke coronamaatregelen verlegd, en ook een aantal nieuwe beslissingen genomen die relevant zijn voor de sierteelt. We geven een kort overzicht van de maatregelen die verlengd zijn tot 31 augustus.

 

 

 

  • Werkgevers kunnen onder vrij soepele voorwaarden tijdelijke werkloosheid aanvragen om redenen die met corona te maken hebben. Deze vorm van tijdelijke werkloosheid wordt beschouwd als een situatie van overmacht;
  • Voor de werknemers die tijdelijk werkloos worden, wordt de uitkering op een verhoogd niveau behouden nl. 70% van hun geplafonneerd loon. Daarnaast betaalt de RVA een opleg van 5,63 euro per dag. In bepaalde sectoren, zoals de land - en tuinbouw, komt daar nog een opleg bovenop van respectievelijk 6,20 euro en 5 euro per dag die door het sociaal fonds landbouw of tuinbouw ten laste wordt genomen.
  • Voor personen die werkloos worden, wordt de degressiviteit van de uitkeringen werkloosheid tijdelijk stilgelegd omdat het in deze periode niet evident is om op de arbeidsmarkt een job te vinden.
  • Tijdelijk werklozen, bruggepensioneerden, personen in tijdskrediet of in loopbaanonderbreking blijven de mogelijkheid houden om te werken in de land- en tuinbouw met behoud van 75% van de uitkering werkloosheid en 75% van de toeslag van 5,63 euro per dag .
  • Leefloongenieters blijven de mogelijkheid hebben om met behoud van hun volledige uitkering te werken in de land - en tuinbouw.        
  • Het corona – ouderschapsverlof wordt verlengd, zowel voor loontrekkenden als zelfstandigen. Op die manier kunnen ouders met kinderen soepeler ingaan op de noden die verband houden met de kinderopvang.
  • Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die door de crisis getroffen worden en die daardoor dan ook een uitkering kunnen krijgen, wordt verlengd.

Andere maatregelen

De regering wil ondernemingen die werknemers in tijdelijke werkloosheid hebben, ertoe aanzetten om deze terug aan het werk te zetten. Daarom komt er – naarmate er inde onderneming meer mensen terug aan de slag gaan - een vermindering van de door te storten bedrijfsvoorheffing.  De modaliteiten van deze maatregel moeten nog bij wet worden bepaald in de komende dagen.