Menu

Coronaveilig werken

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Op deze pagina vind je een aantal tips die je kunnen helpen met de bedrijfsvoering in coronatijden om de hygiëne, veiligheid en werkzaamheid te verbeteren.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Handig overzicht

Wil je alles in een oogopslag kunnen doornemen?

Download dan dit handige overzicht. Druk het af en hang het op je prikbord, zodat je zeker niks vergeet. Op deze webpagina vind je bij elke tip een uitgebreide toelichting. 

 

 

 

Affiches

Er zijn vier affiches in zes talen opgemaakt die je kan afdrukken en ophangen op jouw bedrijf, om alle medewerkers er op te wijzen dat zij de veiligheidsregels tegen de versrpeiding van het coronavirus niet mogen vergeten.

Hoe organiseren wij ons tijdens het werk?

 

Download deze affiche in het Nederlands

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

Hou houden we veilig pauze?

Download deze affiche in het Nederlands

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

Waar moet je op letten in de huisvesting?

Download deze affiche in het Nederlands

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

Hoe verplaats je je naar het veld?

Download deze affiche in het Nederlands

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

 

Volgende zaken komen aan bod (klik op een groene, onderlijnde titel en spring meteen naar de juiste plek op de website):

 1. Onthaal nieuwe arbeiders op het bedrijf
  • Neem hygiënemaatregelen door met nieuwe werknemers

  • Geef uitleg hoe het virus zich verspreidt

  • Ken de symptomen van het virus en hou je ogen open

  • Geef instructies om bij luchtweginfectie niet naar de werkplek te komen

  • Vermijd contact met reeds aanwezige werknemers

  • Denk na over een soort quarantaine van buitenlandse seizoenarbeiders

  • Vermijd contact tussen je vertrouwde personeel en externe werknemers (interims, tijdelijk werklozen, studenten)

 2. Preventieve acties op de werkplek
  • Zorg voor een goede hygiëne op de werkvloer 

  • Zorg ook op het veld voor voldoende hygiëne

  • Vermijd overdracht via oppervlaktes, materialen en apparatuur

  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) waar het kan

 3. Werkorganisatie
  • Minimaliseer het contact tussen werknemers en werk in vaste groepjes

  • Volg voor verplaatsingen naar het veld of andere exploitaties de algemene regels

  • Beperk het aantal mensen dat dicht bij elkaar moet werken

  • Beperk bezoekers of derden op het bedrijf

 4. Organisatie van ruimten
  • Voorzie pauzes is shiften en in voldoende grote ruimtes

  • Ontsmet kleedkamers en werkkledij regelmatig

  • Denk na over de bezetting van je huisvesting

 5. Checklist - ben ik in orde?
  • Controleer adhv de checklist of je bedrijf in orde is

 6. Wat als er zieken zijn?
  • Stel een stappenplan op om met zieke werknemers om te gaan

  • Neem maatregelen ten aanzien van andere werknemers als een werknemer ziek wordt

 

Onthaal nieuwe arbeiders op het bedrijf

Je personeelsleden goed onthalen is sowieso noodzakelijk, ook in niet-coronatijden. Aanvullend op het 'klassieke onthaal' geef je correcte informatie betreffende corona. Ga zeker na of de werknemer bekwaam is om de bijkomende regels te respecteren en herhaal deze geregeld.

Volgende zaken zijn belangrijk:

 • Vraag duidelijk na of de persoon geen symptomen heeft, recent ziek is geweest, of in contact is geweest met besmette personen. Bij twijfel of iemand al dan niet besmet is en hoe je moet handelen, neem contact op met je huisarts.
 • Neem de hygiënemaatregelen door met nieuwe werknemers
 • Geef uitleg hoe het coronavirus zich verspreidt en welke symptomen het virus veroorzaakt
 • Geef duidelijke instructies om bij een luchtweginfectie niet te werken
 • Vermijd contact tussen de nieuwe werknemer en reeds aanwezige werknemers
 • Hoe omgaan met nieuwe buitenlandse seizoenarbeiders
 • Hoe omgaan met externe werknemers, zoals interims, tijdelijk werknemers en studenten.

Neem hygiënemaatregelen door met nieuwe werknemers

Neem de richtlijnen door met nieuwe werknemers: 

1. Dit betekent dat werknemers het volgende moeten respecteren

 • Een goede hygiëne toepassen:
  • Regelmatig hun handen wassen
  • Hoesten of niezen in papieren zakdoekjes of in de binnenkant van je elleboog
  • Papieren zakdoekjes gebruiken en weggooien in een afsluitbare vuilbak
  • Het gezicht zo weinig mogelijk mogen aanraken.
 • Afstanden houden:
  • Minimaal 1.5m afstand van anderen houden
  • Geen hand geven
  • Knuffels en kussen vermijden
 • Zoveel mogelijk thuis blijven, of bij seizoenarbeiders die in de huisvesting verblijven zoveel mogelijk op het bedrijf blijven:
  • Enkel het huis of bedrijf verlaten als het echt nodig is om:
   • Naar de dokter of apotheek te gaan
   • Boodschappen te doen
   • Te gaan werken
   • Iemand in nood te helpen
   • Steeds 1.5m afstand houden
 • Zij niet in groep mogen afspreken, er geldt een samenscholingsverbod
  • Wandelen of fietsen is toegestaan, alleen of met mensen met wie je samenwoont, of met 1 extra andere persoon
 • Het aanleggen van voorraden hoeft niet
  • Er is voldoende voorraad en iedereen moet boodschappen kunnen doen
 • Niet alles wat men leest of hoort is waar
 • Bij vermoeden van besmetting
  • Bel eerst de huisarts
  • Ga niet naar de praktijk of spoeddienst

Voor meertalige info kan je terecht op deze website en kies je voor 'besmetting voorkomen'

2. Hang de richtlijnen i.v.m. corona duidelijk zichtbaar op in de gewenste talen.

3. Controleer of deze opgevolgd worden, spreek het personeel aan en sensibiliseer voldoende. Het laatste dat je als bedrijfsleider wil is dat er een besmetting uitbreekt op het bedrijf.

Geef uitleg hoe het virus zich verspreidt

 • Als je hoest of niest vliegen er kleine druppeltjes in de lucht. Zo kan het virus zich verspreiden en op dingen vallen. De druppeltjes vliegen gemiddeld tot één meter ver.
 • Hoe geraak je besmet? Als je die druppeltjes inademt of door je handen in de mond, neus of ogen krijgt
 • Wat moet je doen?
  •  Hou een afstand van 1,5 meter van andere personen
  •  Was vaak je handen. Doe dit zeker als je dingen aanraakt die vele andere personen aanraken. Bijvoorbeeld: een deurklink, gemeenschappelijk werkmateriaal, …

Deze info vind je in verschillende talen op deze website onder het luikje 'wat is het coronavirus'

Ken de symptomen van het virus en hou je ogen open

De belangrijkste symptomen zijn:

 • Koorts, hoesten en problemen met ademen
 • Soms een verstopte neus, keelpijn en diarree

Heeft één van je werknemers deze symptomen? Bel naar je huisarts.

Sommige mensen hebben het virus maar hebben geen symptomen. Daarom is het dus heel belangrijk dat iedereen de hygiënemaatregelen respecteert om een uitbraak op het bedrijf te vermijden.

Deze info vind je in verschillende talen op deze website onder het luikje 'wat is het coronavirus'

Geef instructies om bij luchtweginfectie niet naar de werkplek te komen

Informeer de werknemers dat ze zich met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts niet naar de werkplek begeven. Zorg er voor dat ze hun huisarts contacteren.

Op deze website vinden je werknemers alle belangrijk informatie over symptomen terug onder het luikje 'wat is het coronavirus'

Vermijd contact met reeds aanwezige werknemers

Laat nieuwe werknemers niet in contact komen met reeds aanwezige seizoenarbeiders of vaste werknemers. Dit kan door in vaste groepen te werken.

Indien het gaat om seizoenarbeiders die in de huisvesting verblijven, kies er dan voor om hen aparte kamers en aparte leefruimtes toe te wijzen. Indien mogelijk kan alternatieve huisvesting voorzien worden (huur wooncontainer, camping, …)

Denk na over een soort quarantaine van buitenlandse seizoenarbeiders

Momenteel zijn er geen verplichtingen om buitenlandse seizoenarbeiders in quarantaine te plaatsen tenzij ze landen op de luchthaven van Zaventem.

Mensen die vanuit het buitenland terugkeren via de luchthaven van Zaventem moeten 2 weken in thuisquarantaine blijven. Dit wil zeggen dat zij, zelfs als zij in een essentiële sector tewerkgesteld zijn, zich niet naar het werk mogen begeven. Zij mogen enkel aan telethuiswerk doen. Dezelfde quarantaineregels gelden voor de personen die deze terugkeerders gaan ophalen. Klik hier voor meer informatie.

Het is wel aangeraden om toch je buitenlandse seizoenarbeiders zo veel mogelijk gescheiden te houden van de arbeiders die al aanwezig zijn op je bedrijf.

 • Laat nieuwe werknemers niet in contact komen met reeds aanwezige seizoenarbeiders of vaste werknemers. Dit kan door in vaste groepen te werken.
 • Indien het gaat om seizoenarbeiders die in de huisvesting verblijven, kies er dan voor om hen aparte kamers en aparte leefruimtes toe te wijzen. Indien mogelijk kan alternatieve huisvesting voorzien worden (huur wooncontainer, camping, …)

Vermijd contact tussen je vertrouwde personeel en externe werknemers (interims, tijdelijk werklozen, studenten)

Vermijd contact tussen externe werknemers en seizoenarbeiders, laat hen zeker niet samenwerken zonder fysieke barrières. Voorzie in persoonlijke beschermingsmiddelen (zie werkorganisatie).

 

Preventieve acties op de werkplek

Zorg voor een goede hygiëne op de werkvloer 

 • Voorzie voldoende mogelijkheden en tijdstippen om handen te wassen (met water EN ZEEP), voor en na verschillende handelingen, verandering van apparatuur of gereedschap. Voorzie indien mogelijk hydroalcogolische gel/oplossing. Eén persoon tegelijk om de handen te wassen in de gootsteen.
 • Voorzie op de werkplek een goede respiratoire hygiëne door het gebruik van papieren zakdoekjes ingeval van hoesten en niezen, voorzie afgesloten vuilbakjes om deze in weg te gooien.
 • Bij voorkeur gebruik maken van kranen en zeepdispensers met elleboog-,knie- of voetbediening om contact te vermijden.
 • Richtlijnen ivm corona duidelijk zichtbaar ophangen, controleren of deze opgevolgd worden en personeel voldoende sensibiliseren.

Op deze website vind je alle info ivm corona in de verschillende talen.

Zorg ook op het veld voor voldoende hygiëne

 • Voor werkzaamheden op de velden: drinkwater in jerrycans voorzien, flesjes vloeibare zeep, rollen papieren handdoeken en papieren zakdoekjes. Vuilzakken om papieren handdoeken en zakdoekjes in te verzamelen. Indien mogelijk moet er hydroalcoholische gel / oplossing voorzien worden.

 Op deze website vind je alle info ivm corona in de verschillende talen.

Vermijd overdracht via oppervlaktes, materialen en apparatuur

 • Vermijd overdracht van media (potloden, papieren, documenten, …) tussen individuen
 • Laat deuren openstaan, zo vermijd je dat deurgrepen veelvuldig aangeraakt worden door verschillende personen
 • Besteed extra aandacht aan reinigingsprocedures. Vergeet ook de gevoelige oppervlakken en ruimtes (deurgrepen, toetsenbord, muis, kantoren), sanitaire voorzieningen, drankendispensers en waterfontein niet. Stel hiertoe een schoonmaakprogramma op met checklist, zo heb je bewijskracht bij controle dat je weldegelijk voldoende aandacht hebt voor hygiëne
 • Wijs gereedschap, machines, voertuigen zoveel mogelijk toe per persoon of anders indien een andere persoon gebruik maakt van gereedschap of apparatuur, reinig dan de handgrepen, bedieningselementen en het stuur telkens voor en na gebruik en op het einde van de werkdag

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) waar het kan

 • Het dragen van werkhandschoenen om snijwonden, vlekken, etc. te voorkomen is belangrijk voor latere handen wassen.
 • Was je handen elke keer dat je een PBM verwijdert: handschoenen, bril, , helm, etc.
 • Waarschuwing: Besmette handschoenen die in aanraking komen met het gezicht kunnen leiden tot infectie. Geef de voorkeur aan frequent handen wassen boven permanent gebruik van hetzelfde paar handschoenen.
 • Ontsmet tijdig ook de PBM
 • Wanneer de 1.5m afstand niet kan gerespecteerd worden, voorzie dan een fysieke barrière. Ook wanneer de fysieke barrière er is, is het ten sterkste aangeraden om ook mondmaskers te voorzien.

 

Werkorganisatie

Op bedrijven waar geen telewerk mogelijk is, moeten bedrijven de sociale afstand van 1,5 meter garanderen. Land- en tuinbouw behoren tot de cruciale sectoren en essentiële diensten. Deze bedrijven mogen de  werkzaamheden verder zetten en moeten in de mate van het mogelijke de sociale afstand en hygiënemaatregelen respecteren. Voor de meeste werkzaamheden op een land-of tuinbouwbedrijf kan die sociale afstand zeer goed nageleefd worden. Echter niet tijdens alle werkzaamheden kan de sociale afstand gerespecteerd worden. Boerenbond/AVBS adviseert om standaard hygiënemaatregelen in acht te nemen om het personeel zo goed mogelijk te beschermen.

Minimaliseer het contact tussen werknemers en werk in vaste groepjes

 • Focus op individuele en geïsoleerde activiteit (werken op verschillende percelen, meerdere rijen uit elkaar werken, …)
 • Geef de middelen om te communiceren via de telefoon of een ander communicatiemiddel van de geïsoleerde werknemer
 • Wanneer er voor de werkzaamheden meerdere personen nodig zijn, zorg er dan voor dat de samenstelling van de groepen niet steeds wijzigt
 • Geef voorkeur aan werk naast elkaar in plaats van face-to-face met steeds een zekere afstand tussen mensen (bvb. indien mogelijk ten minste 2 meter)
 • Beperk ploegenwisselingen gedurende de dag (reinig werkoppervlakken telkens aan het einde van de werkdag)
 • Organiseer de tewerkstelling in gespreide schema's om contact en kruiscontrole tussen mensen te voorkomen
 • Respecteer de afstand tussen mensen
 • Indien de 1.5m niet kan gerespecteerd worden, probeer dan zoveel mogelijk de personen van elkaar af te schermen (waar mogelijk fysieke barrières (zoals plexiglas), ….). Voorzie in dit geval persoonlijke beschermingsmiddelen (zie persoonlijke beschermingsmiddelen).

Voorbeeld afscherming op een kolenplanter of aardappelplanter:

https://www.facebook.com/Inagrovzw/ of rechtstreeks: https://www.youtube.com/watch?v=4bnpxq2xqs0

Voorbeeld uit boomkwekerij:

 

Bron: Nanne Kooiman Mechanisatie

 

Volg voor verplaatsingen naar het veld of andere exploitaties de algemene regels

 • Beperk het gezamenlijk vervoer (vrachtwagen, bestelwagen, tractor, enz.) om naar de site te komen en bevorder het individuele gebruik van de voertuigen of per fiets.
 • Afstand houden van anderhalve meter is ook hier de norm.  Dit betekent in een gewone wagen twee personen. In andere voertuigen voor personen vervoer kan er gekeken worden naar de aanbevelingen van het de federale overheid  om niet naast elkaar te zitten via deze link;
 • Vermijd dat werknemers samen aankomen op de bedrijfssite: werknemers vertrekken bij voorkeur rechtstreeks van thuis naar het veld of werkplaats en keren na het werk direct naar hun huis terug.
 • Indien een voertuig wordt voorzien, en een andere bestuurder moet het voertuig besturen, reinig dan het stuur, de bedieningselementen en de handgrepen.

Bewijs van woon-werkverkeer :

 • Op de website Boerenbond kan u de nodige documenten vinden als bewijs van tewerkstelling in een cruciale sector.
 • Misschien is het wel nuttig om hier een kopie van het formulier 3-ter ( gekregen bij de gemeente ) aan toe te voegen, zo kan je aantonen dat de seizoenarbeiders samen wonen in huisvesting op het bedrijf (zie ook puntje hierna).

Kunnen seizoensarbeiders die op het bedrijf verblijven als een gezin beschouwd worden , gezien ze samen wonen ?

 • Deze vraag ligt al een gehele tijd zonder antwoord (op heden) voor aan de federale overheidsdiensten en werd diverse keer herhaald en zou een praktische oplossing kunnen bieden binnen de verplaatsingsdiscussie. Doch zonder formeel antwoord hierop kunnen we geen onderbouwd advies verlenen om andere regels dan de algemene toe te passen.

Beperk het aantal mensen dat dicht bij elkaar moet werken

 • Verminder het aantal mensen op dezelfde site of, zorg ervoor dat de afstand tussen de werknemers in acht wordt genomen indien gelijktijdige aanwezigheid essentieel is.
 • Beperk de aanwezigheid in besturingscabines tot één persoon. De cabine moet aan het begin en einde van de dienst worden gereinigd.
 • Wijs één voertuig/machine per persoon toe of anders, als het voertuig van bestuurder dient te veranderen, moet men het stuurwiel reinigen alsook bedieningsorganen, handgrepen, enz.
 • Voorzie voldoende drinkwater en vloeibare zeep, rollen papieren handdoeken en papieren zakdoeken voor diegenen die werkzaam zijn op de velden. Bijkomend kan er ook hydroalcoholische gel/ oplossing voorzien worden. Denk ook na over een afvalbeleid op het veld. Zorg voor vuilzakken waarin onder andere de papieren handdoeken en zakdoeken verzameld kunnen worden.

Beperk bezoekers of derden op het bedrijf

 • Maak goede afspraken met externen die het bedrijf betreden (toeleveranciers, loonwerkers, afnemers, klanten). Afficheer duidelijk dat er geen vrije toegang is tot het bedrijf en dat men enkel het bedrijf kan betreden indien:
  • Noodzakelijk
  • Op afspraak
  • Om aankopen te doen (in geval van hoevewinkel)
 • Wijs bezoekers op de 1.5m afstand en andere hygiënemaatregelen.

 

Organisatie van ruimten

Voor gemeenschappelijke ruimtes moet je het volgende in acht nemen:

 • Voldoende verluchten, laat de deuren openstaan
 • Voldoende reinigen en ontsmetten
 • Beperk de tijd die hierin wordt doorgebracht
 • Beperk de aanwezigheid van verschillende personen in 1 ruimte (bvb bureau), door gebruik te maken van openlucht-wachtrijen. Laat sowieso maximaal 1 persoon toe per keer in beperkte ruimtes met slechts 1 toegang.

Voorzie pauzes is shiften en in voldoende grote ruimtes

Samen maaltijden nemen, wordt niet aanbevolen.

Gemeenschappelijke lunches in kantines kunnen maar probeer dan volgende maatregelen te nemen:

 • Een kantine van voldoende grootte.
 • Afstandsmaatregelen gegarandeerd kunnen worden
 • Water/ zeep handen aanwezig is
 • Het gebruik van hydroalcoholische gel
 • Organiseer een beurtrol in de kantine met intervallen, zodat de afstand tussen 2 mensen steeds 2 meter is
 • Het wassen van de hand bij de ingang en de uitgang mogelijk is.
 • Desinfecteer gemeenschappelijke oppervlakken, tafels en stoelen na elke gast
 • Vermijd clustering rond koffiemachines
 • Desinfecteer de machines (magnetron, koffiezetapparaat) na elk gebruik
 • Desinfecteer minstens 3 keer per dag deurgrepen, schakelaars, etc
 • De gerechten: Indien mogelijk brengt iedereen zijn eigen gerechten mee
 • Afwassen met warm water en zeep

Ontsmet kleedkamers en werkkledij regelmatig

 • Kleedkamers zijn een belangrijke potentiële locatie voor verontreiniging/ besmetting, gezien de beperkte volumes.  Als werknemers niet kunnen voldoen aan de aanbevolen afstandsmaatregelen tijdens het aan- en uitkleden, moet de toegang gelimiteerd worden (niet meer dan één persoon tegelijk in de kleedkamer).
 • Het is ook noodzakelijk om het nodige materiaal ter beschikking te stellen om de handen te kunnen wassen voor en na het binnengaan van de kleedkamer.
 • De kleedkamer moet regelmatig worden geventileerd.
 • Deurgrepen en schakelaars moeten minstens 3 keer per dag worden gereinigd.
 • Het onderhoud van werkkleding valt in coronatijd onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf. Professionele kleding mag niet naar huis worden gebracht, ook niet wanneer dit voordien geregeld was door een uitgevoerde risicoanalyse.

Denk na over de bezetting van je huisvesting

 • Denk na over de bezetting, verdeling van de kamers. Volg hierin de logica om personeel dat samenwerkt, éénzelfde kamer en/of gemeenschappelijke ruimte toe te wijzen.
 • Bij vertrek van seizoenarbeiders, reinig en verlucht de ruimtes grondig, laat deze indien mogelijk gedurende enkele dagen leeg staan.
 • Bij aankomst van nieuwe seizoenarbeiders, laat deze in aparte ruimtes slapen en eten, vermijd contact met de reeds aanwezige seizoenarbeiders.
 • Inkopen voor de seizoenarbeiders: beperk het contact dat seizoenarbeiders hebben met externen, stel voor om zelf de inkopen te doen voor hen.
 • Denk na over de voorziening van een aparte ruimte om iemand in onder te brengen die ziek wordt op het bedrijf.
 • Laat deuren van gemeenschappelijke ruimtes zoveel mogelijk openstaan.
 • Besteed ook hier extra aandacht aan reinigingsprocedures. Vergeet ook de gevoelige oppervlakten en ruimtes (deurgrepen, toetsenbord, muis, kantoren), sanitaire voorzieningen, drankendispensers, waterfontein niet.

 

Checklist

Controleer adhv de checklist of je bedrijf in orde is

Zie checklist:

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen

 

Wat als er zieken zijn?

Stel een stappenplan op om met zieke werknemers om te gaan

 • Wanneer de werknemer ziek wordt op het werk en hij nog in staat is om zelfstandig terug naar huis te keren, vraagt u hem of haar met aandrang om naar huis te gaan en zo snel mogelijk de huisarts telefonisch te contacteren. Deze verplaatsing gebeurt best niet met het openbaar vervoer. Indien het openbaar vervoer echter de enige mogelijkheid is, dan vraagt u de zieke werknemer om tijdens de rit naar huis de principes van nies- en hoestetiquette strikt toe te passen en voor het vertrek de handen te wassen met water en zeep.
 • Indien de werknemer kennelijk niet meer de kracht heeft om nog zelf naar huis te gaan, dan hangt de wijze waarop u moet handelen af van de medische toestand van de werknemer:
  • Lijkt de werknemer ernstig ziek te zijn en is er sprake van een snelle achteruitgang van de gezondheidstoestand, dan kunt u een beroep doen op de diensten voor dringende geneeskundige hulpverlening. Zij kunnen de zieke werknemer eventueel naar een ziekenhuis brengen.
  • Voor een minder ernstig zieke werknemer die u toch niet alleen naar huis wil laten vertrekken, zoekt u best in samenspraak met de familie en/of eventueel de huisarts een oplossing. Werkgevers kunnen in overleg met hun interne preventieadviseur of met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk een procedure opstellen om zelf een transport naar huis te organiseren voor werknemers die ziek worden op het werk. Zij houden hierbij maximaal rekening met de hierboven vermelde aanbevelingen.

Meer info voor als je ziek bent en thuis of in quarantaine zit: https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/affiche_wat_doen_ziek_thuis_in_quarantaine_1404_pools.pdf

Bron: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/hoe-ga-ik-als-werkgever-om-met-werknemers-die-corona-griepsymptomen-vertonen

Neem maatregelen ten aanzien van andere werknemers als een werknemer ziek wordt

Om te voorkomen dat een werknemer die ziek wordt op het werk andere werknemers besmet, neemt u best de volgende maatregelen:

 • Voorzie indien mogelijk een lokaal waarin de zieke persoon kan afgezonderd worden wanneer hij of zij niet onmiddellijk zelf naar huis kan vertrekken.
 • Indien u op het werk over mondmaskers beschikt, dan is het aan te raden om de zieke werknemer een mondmasker te laten opzetten nadat hij zijn handen heeft gewassen of ontsmet. Als er geen mondmaskers zijn, kan men aan de werknemer vragen om zijn mond en neus af te dekken met een doek of een sjaal.
 • Wijs uw werknemer uitdrukkelijk op de principes van een goede nies- en hoesthygiëne en vraag hem vóór het transport zijn of haar handen te wassen.
 • Laat zeker de oppervlakken (bureau, deurklinken, gebruikte toestellen…) ontsmetten waarmee de zieke werknemer in contact is geweest. Het coronavirus wordt geïnactiveerd door alle courant gebruikte ontsmettingsmiddelen.

Bron: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/hoe-ga-ik-als-werkgever-om-met-werknemers-die-corona-griepsymptomen-vertonen

Meer info omtrent 'Wat moet je doen als iemand uit je familie of van je vrienden ziek is?': https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/advies_familie_vrienden_zieke_mensen_pools.pdf

 

FOD Werkgelegenheid: sensibiliseringsmateriaal voor op de werkplek in 17 talen

De FOD Werkgelegenheid heeft enkele tips om de verspreiding van het coronavirus op de werkplek te vermijden, vertaald. 

Werk je samen met anderstaligen? Of ben je een werkgever en stel je werknemers uit het buitenland te werk? Dan kunnen deze affiches je wellicht helpen om hen te informeren over de maatregelen op de werkvloer om het coronavirus de baas te blijven.

Als werkgever moet je bij de aanpak van het COVID-19 virus de werknemers informeren over de te nemen maatregelen in je onderneming om het risico op verspreiding van dit virus zo beperkt mogelijk te houden. Hierbij is het natuurlijk noodzakelijk dat je alle werknemers bereikt, ook zij die uit het buitenland komen en bv. het Pools of het Russisch als moedertaal hebben. Enkel als iedereen de maatregelen goed begrijpt en toepast, zullen ze voldoende effect hebben.

Druk de infofiches af op het gewenste formaat en hang ze op of deel ze uit. Zo help je mee om je werkplek veilig te houden!

Bekijk ook onze andere affiches en schema’s en onze sensibiliseringsfilmpjes. Deze zijn enkel beschikbaar in het Nederlands en het Frans maar zijn vaak heel visueel zodat ze ook begrijpelijk zijn voor wie die talen niet zo machtig is.