Menu

Terug naar Actualiteit >Cultivars in de strijd tegen bladluizen op bomen

Alle regio's

HoGent

Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Van zodra ze met bladluizen aangetast zijn, worden ze door omwonenden echter vaak als hinderlijk ervaren. Kiezen voor minder gevoelige soorten of cultivars zou een oplossing kunnen bieden om de overlast veroorzaakt door deze plaaginsecten op een milieuvriendelijke manier in te perken. 


 

In een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeksproject gaan wetenschappers van de faculteit Natuur & Techniek – HOGENT op zoek naar boomsoorten of cultivars die hiervoor in aanmerking komen. Een probleem dat blijft plakken Bomen in het openbaar groen verhogen op verschillende manieren de kwaliteit van onze  leefomgeving en hebben een positieve invloed op het welzijn van de mens. Bij infectie door bladluizen zorgen bomen echter vaak voor overlast. Deze plaaginsecten veroorzaken niet enkel zuigschade, maar produceren ook honingdauw. Dat is een kleverig goedje dat in de directe omgeving van de boom terechtkomt. Auto’s, banken en terrassen krijgen een kleverig laagje, tot grote ergernis van de omwonenden. Naast het vervuilen van de omgeving, vormt honingdauw bovendien een voedingsbodem voor roetdauwschimmels die niet alleen de fotosynthesecapaciteit verminderen, maar ook de sierwaarde van de planten sterk aantasten. Door het algemeen verbod op chemische gewasbescherming in de openbare ruimte en vanuit een gezondheids- en milieuperspectief, dringt de zoektocht naar alternatieve beheersingsstrategieën zich op.
Kiezen voor cultivars of boomsoorten die minder gevoelig zijn voor bladluizen kan een mogelijkheid bieden om de hinder te minimaliseren. Deze preventieve maatregel zou kunnen leiden tot minder grote bladluispopulaties
en op die manier de schade beperken. Onderzoekers van HoGent namen de proef op de som en testten
vijf esdoorn-, eik- en linde-cultivars en/of soorten op gevoeligheid voor bladluizen. Tweewekelijks onderzochten
we de spontaan voorkomende bladluizen in verschillende bomen van elk van deze cultivars. 

Cultivars met een (minder) gevoelig kantje
Uit de eerste resultaten van de proef blijkt dat bladluisaantasting sterk varieert naargelang de boomsoort/cultivar. Van de vijf geteste eik-cultivars bleken Quercus palustris en Quercus coccinea het minst gevoelig. Van de linde-cultivars slaagde vooral Tilia tomentosa ‘Brabant’ met glans. Bij esdoorn was de gevariëgeerde Acer platanoides ‘Drummondii’ het minst geliefd bij bladluizen. “Quercus rubra, Q. petraea, Tilia cordata ‘Rancho’ & Acer platanoides ‘Crimson king’ bleken de gevoeligste cultivars te zijn van de respectievelijk geteste eiken, lindes en esdoorns.” In de komende projectjaren zal blijken of deze trends standhouden en worden bijkomende cultivars en soorten getest op bladluisgevoeligheid.

Zelf de handen uit de mouwen steken?
Wil je zelf ook je steentje bijdragen aan dit onderzoeksproject? Dat kan! 
Om op grote schaal te achterhalen welke boomsoorten-en cultivars gevoelig zijn voor bladluisplagen,
wordt de hulp van de burgers ingeroepen. Heb je een boom in jouw tuin of straat die je onder de loep wil nemen? Ideaal. Registreer je gratis op www.hogent.be/invrivi, ontvang het monitoringsmateriaal en ga aan de slag. Meer info op joachim.moens@hogent.be en annelies.deroissart@hogent.be.