Menu

CVBB-bedrijfsbegeleiding voor verfijning van de bemesting

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

MAP 5 is sinds dit jaar volop in werking en als teler voel je dat. Al dan niet focusbedrijf en ook de indeling van de percelen in 4 fosfaatklassen zijn nieuwe begrippen waarmee je voortaan moet rekening houden. Focusbedrijven die aan de hand van gunstige nitraatresidu’s willen aantonen dat hun individuele bedrijfsvoering geen verhoogd risico op nitraatverliezen inhoudt, kunnen een vrijstelling aanvragen en zo ontsnappen aan de extra maatregelen. Meer dan ooit komt het er op aan de bemesting zo juist mogelijk af te stemmen op de behoeften van de teelt en het perceel. 

Heb je problemen met hoge nitraatresidu’s en ken je de oorzaak niet? Ligt je bedrijf in focusgebied en wil je de bemesting bijsturen om een vrijstelling als focusbedrijf aan te vragen ? Of heb je vragen i.v.m. de fosfaatklassen en de mogelijkheden tot verlaging ervan voor sommige percelen op uw bedrijf? Dan ben je een bedrijf dat perfect in aanmerking komt voor de bedrijfsbegeleiding-bemesting van het CVBB, het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame bemesting.

Te hoog nitraatresidu?
Vanaf dit jaar focust de CVBB- bedrijfsbegeleiding nog meer op de bedrijven die problemen hebben met een te hoog nitraatresidu en die de begeleiding effectief kunnen gebruiken. 
Concreet betekent dit dat CVBB-bedrijfsbegeleiding in 2016 voorbehouden wordt voor die bedrijven waar in 2013 en/of 2014 en/of 2015 een te hoog nitraatresidu werd vastgesteld.

Uitzondering hierop zijn de ‘nieuwkomers’, nl. de bedrijven die in 2016 voor de eerste maal inschrijven voor CVBB-begeleiding. Zij kunnen deelnemen zonder de bijkomende voorwaarden inzake nitraatresidu.

Net zoals de voorbije jaren werken we met een pakket van 350 euro of hoger, waarbij het CVBB maximaal 300 euro subsidieert. De land- of tuinbouwer betaalt zelf minimaal 50 euro + btw (6%) op het totale bedrag.

Je kan kiezen tussen 1 uur of 2 uur begeleiding, verdeeld over verschillende momenten in het seizoen. Bij 1 uur begeleiding voorzien we wel op één perceel een analyse van de bodemvoorraad aan stikstof bij het einde van de teelt of tijdens de nitraatresiducampagne, tenzij de begeleider het anders beoordeelt i.f.v. de nuttige staalnames voor het bedrijf.

De rest van het pakket kan je aanvullen met relevante staalnames van bodem en dierlijke mest of extra bedrijfsbezoeken. 

Volledigheidshalve willen we hier nog aan toevoegen dat de resultaten van de analyses eigendom blijven van de teler en het CVBB en dat ze op geen enkel moment ter beschikking worden gesteld van controlediensten en andere overheidsinstanties. 

Bijkomende maatregelen, verplichte advisering of begeleiding?
De CVBB-bedrijfsbegeleiding blijft ook toegankelijk voor bedrijven die geconfronteerd worden met bijkomende maatregelen (bedrijfsevaluatie of overschrijding drempelwaarde nitraatresidu) of met verplichte advisering of begeleiding van de bemesting (tuinbouwsector). De wettelijk verplichte stalen evenals de nodige stalen voor een aanvraag tot vrijstelling als focusbedrijf komen niet in aanmerking voor het CVBB-begeleidingspakket maar op de meeste bedrijven is er daarnaast nog voldoende ruimte om het begeleidingspakket in te vullen. 

De begeleiding blijft niet beperkt tot bemestingsadviezen voor stikstof en fosfor, ook advies voor de andere voedingselementen komt aan bod. Daarnaast kan je bij de begeleider ook terecht met vragen over mogelijke bemestingstechnieken, toedieningstijdstip van de verschillende meststoffen, groenbedekkers en bodemvruchtbaarheid in het algemeen.

Werkwijze
De begeleiding gebeurt vanuit de praktijkcentra land- en tuinbouw en hun medewerkende partners. Allemaal instanties die ervaring hebben met bemesting in de praktijk en die vertrouwd zijn met de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Een medewerker van het CVBB neemt zelf contact op en komt langs op het bedrijf om de strategie te bespreken en nieuwe inzichten aan te reiken. In onderling overleg kan worden afgesproken hoe de begeleiding op uw bedrijf best wordt aangepakt (welke percelen op te volgen, welke stalen te voorzien). 

Een overzicht van de verschillende contactpunten vind je in de tabel. Indien begeleiding wenselijk is vanuit een verder afgelegen praktijkcentrum, dan worden door de CVBB-medewerker de nodige contacten gelegd. De begeleiding zal gebeuren aan dezelfde voorwaarden ongeacht de te maken verplaatsingen van de begeleider. 

Heb je problemen met het nitraatresidu op je percelen ? Het CVBB-begeleidingsteam staat klaar om je te helpen. Maak er gebruik van en informeer je onmiddellijk om in te schrijven.

Voor een kleine bijdrage ontvang je een massa aan nuttige informatie.

 

Contactpunten voor de CVBB-bedrijfsbegeleiding bemesting

Praktijkcentrum 

Medewerkende partner

Contactpersoon

Telefoonnummer

Inagro –
Rumbeke Beitem

Brecht Catteeuw

051/27 32 33 – 0493/25 53 32

PCA –
Kruishoutem 

Ilse Eeckhout

09/381 86 92

PCG –
Kruishoutem 

Micheline Verhaeghe

09/381 86 83

PCS –
Destelbergen 

Dominique Van Haecke, vollegrondssierteelt

Marijke Dierickx, substraatsierteelt

09/353 94 94

PSKW –
Sint-Katelijne-Waver

Joris De Nies en Ellen Goovaerts

015/30 00 60

PCH –
Hoogstraten 

Els Berckmoes, glasgroenten

03/315 70 52

LCV –
Geel 

Nick Druyts

014/85 27 07

pcfruit –
Sint-Truiden

Katleen Geerinckx

011/69 71 55 – 0471/37 56 07

PVL –
Bocholt 

Kris Dhaese en Kim Koopmans 

089/46 29 46 – 0497/45 41 81

PIBO –
Tongeren 

Wim Maes

012/39 80 61 – 0495/32 30 10

NPW –
Herent

Dieter Cauffman

016/21 37 51

Proefcentrum
Pamel

Wim Franchois

054/32 08 46 – 0478/31 54 46

KBIVB –
Tienen 

Paul Jacobs

0496/55 75 07

BDB –
Heverlee 

Jean-Pierre Vandergeten

016/31 09 22 

BDB –
Roeselare  

Davy Vandervelpen

Joris Dewitte

051/20 54 00