Menu

De brede weersverzekering: komend seizoen wél een haalbare kaart?

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Het afgelopen seizoen bleek dat de aangeboden brede weersverzekeringen nog geen haalbare kaart zijn voor de sierteelt. Intussen maakte het Departement Landbouw en Visserij een bijgewerkt overzicht van erkende verzekeraars voor 2021. AVBS gaat verder in gesprek met erkende verzekeraars om de polissen beter af te stemmen op de sierteeltsector.

 

Wat is een brede weersverzekering?

Met de brede weersverzekering verzekeren ondernemers met een open teelt zich bij een private verzekeraar tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Een erkende brede weersverzekering dekt minstens de fenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte. Wanneer er door ongunstige weersomstandigheden schade is aan de teelten, wordt deze conform de polisvoorwaarden afgehandeld tussen de landbouwer en de verzekeraar. Landbouwers die een erkende brede weersverzekering afsluiten, kunnen in 2021 een subsidie ontvangen die maximaal 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks) bedraagt. Voor 2021 zijn bijgaande verzekeringspolissen erkend als brede weersverzekering.

Erkende verzekeringspolissenVerzekeraar
KBC Weerspolis,
Brede Weersverzekering
KBC Verzekeringen
BredeweersverzekeringMS AMLIN Insurance SE –
via Nuytten Verzekeringen N.V. /ASU N.V.
Brede Weersverzekering BelgiëN.V. Hagelunie
Brede Weersverzekering/
Brede weersverzekering Vlaams Gewest,
Brede weersverzekering Vlaams Gewest met alternatieve dekking
Onderlinge hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A.
(alles behalve fruitteelt) /
BFAO U.A. (enkel fruitteelt)
OogstverzekeringVanbreda Risk and Benefits
SECUFARM® 6Vereinigte Hagel VVAG

 

Eerste jaar verloren

De brede weersverzekering trad in 2020 in voege en er geldt een overgangsperiode met het rampenfonds tot 2014. Voor 2020 werden in de sierteeltsector een aantal polissen voorgesteld. Jammer genoeg vond AVBS in de voorstellen  die het kon inkijken, geen realistische polissen. De polissen bedroegen snel 10 tot 15 % van de verzekerde waarde. Voor andere land- of tuinbouwteelten bedraagt de verzekeringspolis 1,5% (granen) tot maximaal 3% (groenten) van de verzekerde waarde.

De definitieve cijfers voor 2020 zijn nog niet gekend, maar geen of uiterst weinig siertelers hebben een brede weersverzekering afgesloten. Het eerste overgangsjaar en de combinatie met het rampenfonds is daardoor voor onze sector jammer genoeg verloren.

AVBS zoekt verder

AVBS gaat verder in gesprek met erkende verzekeraars om de verzekeringspolissen beter af te stemmen met de sector en zo tot betere voorstellen te komen. Heikele punten zijn de meerjarigheid van vele teelten en de juiste definitie van schade in siergewassen. Toch mogen deze aspecten geen reden zijn om die teelten onverzekerbaar te verklaren. Een correcte benadering van een aantal moeilijkheden moet zeker tot haalbare mogelijkheden leiden.
Individuele bedrijven met interesse voor het aangaan van een brede weersverzekering, kunnen ook op eigen initiatief hun kantoor aansporen om een verzekering op maat van hun teelt uit te werken. Als verzekeraars voelen dat er interesse is, zullen ze mogelijk ook sneller overgaan tot het uitwerken van concrete en realistische aanbiedingen.