Menu

De meerwaarde van Groene Zorg op sierteeltbedrijven

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Groene Zorg op een sierteeltbedrijf betekent dat iemand die niet terecht kan op de gewone arbeidsmarkt, op vrijwillige basis een of meerdere dagen per week meedoet met de activiteiten op het bedrijf. Het gaat hierbij om gemotiveerde mensen die een actieve dagbesteding nodig hebben, of die rust zoeken door buiten met hun handen bezig te zijn. Twee sierteeltbedrijven uit Lochristi vertellen over hun ervaringen met Groene Zorg.

----------------
 Mieke Braet, Steunpunt Groene Zorg

Azaleakwekerij Stijn De Clercq uit Lochristi

Azaleakwekerij Stijn De Clercq  is gespecialiseerd in de teelt van Azalea indica. Sinds 2014 is het bedrijf ook actief als zorgtuinbouwbedrijf in samenwerking met Dienstencentrum Mozaïek uit Oostakker, een organisatie die zorg en begeleiding biedt aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Katrijn Van Driessche: "Stijn en ik zijn in het systeem van Groene Zorg gestapt na een informatievergadering. Die zorgboerin sprak zo begeesterend over het initiatief dat we vonden dat we het ook moesten proberen, en nu zijn we daar ondertussen een jaartje mee bezig. In wezen is het principe vrij eenvoudig: je geeft als bedrijf aan kwetsbare mensen de kans om te komen meehelpen. Uiteraard vergt één en ander wat aanpassing en moet je zien op welke manier je die mensen kan inschakelen. 

Bij ons kunnen die “hulpboeren” alvast nuttig werk doen: lege ruimtes proper vegen en plantenpalletjes verzamelen. Ze komen één keer per week soms met drie, vier of vijf en zijn steeds vergezeld door een begeleider van Mozaïek. Voor onszelf werkt dat wel verruimend om eens met je neus op die andere wereld gedrukt te worden. En die mensen zijn ook heel erg dankbaar. Niet alleen zijzelf, maar ook hun ouders. Het doet plezier als je van een ouder een briefje krijgt waarin ze jou bedanken dat hun zoon of dochter mocht komen meehelpen" aldus Katrijn.

FlorArbo uit Beervelde

FlorArbo is een exportgericht groothandelsbedrijf met eigen boomkwekerij. FlorArbo streeft ernaar om een duurzaam productiebedrijf uit te bouwen en dit houdt o.a. in dat ze kansen willen bieden aan ‘begeleide medewerkers’. Ook zij werken samen met Dienstencentrum Mozaïek uit Oostakker: een jobcoach van Mozaïek ondersteunt en begeleidt werker Danny én werkgever Luc Bonte en de medewerkers.

“We wilden ons al langer engageren maar zagen aanvankelijk niet wat we konden aanbieden voor iemand die niet alle werken aankan. We dachten dat er bij ons te weinig geschikte taken zouden zijn. Maar als we er wat grondiger over nadachten, merkten we dat er toch heel wat werken zijn die bleven liggen zoals opkuisen van de pakhal, paden, onderhoud van het terrein enzovoort. Misschien was het toch mogelijk om 1 persoon 1 dag in de week te laten komen die dit soort werk graag zou doen.”

In 2008 werden de plannen concreet door samen te werken met de jobcoach van DC. Mozaïek. Hij stelde een geschikte en gemotiveerde kandidaat voor die matchte met FlorArbo. Danny zocht namelijk een zinvolle dagbesteding en wou zich graag nuttig maken op een echt bedrijf. De jobcoach hielp een geschikt takenpakket uitwerken. 

Danny is bij FlorArbo gestart in juni 2008 met 1 dag per week. Dit werd wettelijk geregeld met een overeenkomst zodat we t.a.v. de arbeidsinspectie en op vlak van verzekeringen in orde waren. De jobcoach kwam in de eerste weken mee om Danny te begeleiden en om Tom - de contactpersoon op de werkvloer - te coachen. Binnen het jaar hielp Danny mee met veel meer werkjes dan het opkuiswerk waar aanvankelijk aan gedacht werd. Denk aan etiketteren, karren stapelen, onkruid wieden. Na 1 jaar kwam Danny al 2 dagen in de week werken. In die periode begon FlorArbo ook meer milieuvriendelijker te telen waardoor er meer andere werken bijkwamen zoals afdekmatjes op de potten leggen. Kort daarna kreeg Danny een nieuwe contactpersoon op de werkvloer. Dirk liet Danny meer zelfstandig werken waardoor hij meer en meer open bloeide in de groep. Dirk: “We hebben Danny een grote evolutie zien doormaken. In het begin was 1 dag in de week meer dan voldoende, nu komt hij, sinds 3 jaar al,  zonder problemen 3 dagen in de week werken. Natuurlijk stimuleren we hem maar veel stimulans heeft hij niet nodig.”

Danny kan enorm fier zijn op zijn werk. Meermaals per dag komt hij vertellen wat hij al allemaal heeft gedaan. We antwoorden dan meestal: “Wat zouden we zonder jou doen hé?”. Soms is dit zelfs ook zo: er zijn verschillende werken die hij beter kan dan wij. 

Danny komt nu al meer dan 7 jaar, hij is een vaste waarde in het bedrijf; iedereen die hier komt, kent Danny en weten hem te appreciëren. Zonder hem zou het anders zijn.

Wat is begeleid werken?

‘Begeleid werken’ of ‘supported employment’ is een begeleidingsvorm voor personen met een arbeidshandicap, die met ondersteuning van een jobcoach, arbeidsactiviteiten uitvoeren in een organisatie/bedrijf. De ondersteuning die de jobcoach biedt, wordt gefinancierd vanuit het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). De werkgever hoeft niets te betalen voor de dienstverlening van de jobcoach. De ‘begeleid werker’ verricht onbezoldigd werk dat aangepast is aan zijn mogelijkheden.

Praktisch

Sierteelt- en tuinaanlegbedrijven die de mogelijkheid willen onderzoeken om zorgmedewerkers in te schakelen in hun bedrijfsactiviteiten, kunnen contact opnemen met de provinciale consulent van Steunpunt Groene Zorg.  Via een persoonlijk onderhoud krijgt het bedrijf alle nodige info en advies op maat om te starten met Groene Zorg. Deze dienstverlening is gratis. De contactgegevens vind je op: www.groenezorg.be.

  Steunpunt Groene Zorg vzw

Steunpunt Groene Zorg vzw brengt de zorgvraag vanuit welzijnsvoorzieningen samen met het aanbod van de zorgboerderijen. Ze informeren kandidaat-zorgboerderijen en begeleiden hen bij de opstart en uitbouw. Het steunpunt zet samenwerkingsverbanden op tussen de landbouw- en de zorgsector. Ze zorgen ook voor de promotie van en sensibilisering voor zorgboerderijen. Als kenniscentrum staan ze in voor de vorming van de sector via infomomenten, trefdagen, studiedagen en ervaringsuitwisselingen. Steunpunt Groene Zorg wil een kader scheppen waarin aandacht is voor kwaliteit (goede professionele ondersteuning), authenticiteit (de eigenheid van elk bedrijf) en legaliteit (conform de geldende wetgeving). Dankzij het wettelijke kader, en subsidiemaatregelen vanuit de Vlaamse Overheid voor actieve tuinbouwbedrijven, is het aantal zorgboerderijen gegroeid tot ruim 800, waaronder een 60-tal sierteeltbedrijven en tuinaannemers. Vooral in Oost-Vlaanderen zijn sierteelt en tuinaanleg sterk vertegenwoordigd bij de Groene Zorgbedrijven. De sierteeltgemeente Lochristi gelooft in het verhaal van Groene Zorg. De informatievergadering die de gemeente in samenwerking met Steunpunt Groene Zorg organiseerde, was een groot succes. 

 

Foto's DC Mozaïek