Menu

Terug naar Actualiteit >Doktersattesten: het ene corona-attest is het andere niet

Alle regio's
Alle sectoren

Werknemers kunnen gewettigd afwezig zijn op het werk omdat ze door corona arbeidsongeschikt zijn, of omdat er een vermoeden is van corona en ze daarom in quarantaine moeten blijven. Het zijn twee verschillende medische attesten, met gevolgen voor wie de uitkering betaalt.

 

 

 

Als de werknemer effectief arbeidsongeschikt is, moet de werkgever het gewaarborgd loon betalen. Als er een medisch attest is voor een vermoeden van mogelijke besmetting met corona komt de uitkering ten laste van de RVA, maar wordt de uitkering op het niveau gebracht van de uitkering die het RIZIV betaalt bij arbeidsongeschiktheid.