Menu

Terug naar Actualiteit >Door het bos de bomen dankzij de ondernemersscan

Alle regio's
Alle sectoren

Joost De Winter en zijn vrouw Jolien namen op 14 februari 2013 het deel van zijn oom in de boomkwekerij gebroeders De Winter over. Vader Paul bleef in het bedrijf. Omdat er amper betrouwbare bedrijfscijfers voorhanden waren , zocht Joost advies bij Boeren op een Kruispunt. “Op basis van een kostprijsberekening bleek dat het bedrijf levensvatbaar zou zijn op voorwaarde dat we zouden uitzuiveren. Als we de onrendabele activiteiten zouden snoeien en bewust met het bedrijf bezig zouden zijn, zou het kunnen lukken.” Precies in die periode vernam Joost het bestaan van de ondernemersscans in het kader van het project ‘Uitzicht door inzicht’…

Meer info over het project ‘uitzicht door inzicht’ vind je op www.uitzichtdoorinzicht.be
Hier kan je je nog altijd aanmelden voor een ondernemersscan.