Telers die waardplanten van bacterievuur kweken en deze willen verzenden naar specifieke, beschermde gebieden moeten jaarlijks de percelen aangeven waarop waardplanten staan. Als er percelen wijzigen ten opzichte van vorig jaar, moet je dit voor eind januari 2024 doorgeven aan het FAVV. AVBS roept op om ook actief na te gaan of het behoud van een bufferzone gewenst is.

Help de controles werkbaar houden

Jaarlijks worden de grenzen van de bufferzones voor bacterievuur herbekeken, aangepast waar nodig en gevalideerd in een ministerieel besluit. Hierbij is het van belang dat de gebieden zo efficiënt mogelijk afgebakend worden. Dit maat het onderhoud en de controles van de bufferzones efficiënter en werkbaarder. Daarom is het zeer belangrijk om goed te overwegen of je voor een specifiek perceel een aanvraag wil indienen en of het voor percelen die momenteel in een bufferzone liggen, nog steeds gewenst is.

FAVV draagt de kosten

Dankzij een herenakkoord tussen FAVV en de sector neemt FAVV de kosten voor het onderhoud van de bufferzones op zich. AVBS vraagt dat telers weldoordachte beslissingen nemen -in het belang van alle andere telers die in de zones percelen hebben- om zo de overeenkomst met FAVV te behouden.

Aanvragen voor wijzigingen moeten ten laatste op 20 januari 2024 worden doorgegeven aan AVBS-secretaris Miet Poppe (miet.poppe@avbs.be).

Voor meer informatie: ga naar de website van het FAVV (scrollen naar onder tot Erwinia amylovora). Daar vind je ook alle informatie over bacterievuur en een link naar de kaarten van de bufferzones 2023 in Google Maps (zie link hieronder). Een volledige omschrijving van de bufferzones vind je in het ministerieel besluit.