Menu

Terug naar Actualiteit >Droogte: efficiënt watergebruik

Alle regio's

Sinds begin juni wordt de land- en tuinbouwsector geconfronteerd met een combinatie van uitzonderlijke droogte en met zeer hoge temperaturen. Intussen wordt het voor een aantal teelten duidelijk dat er wel degelijk schade zal zijn. Daarenboven blijkt uit de voorspellingen dat ook de komende dagen weinig tot geen regen verwacht mag worden. Het wordt duidelijk dat we hier te maken hebben met een uitzonderlijke situatie.

Na crisisoverleg voerde de gouverneur van West-Vlaanderen met onmiddellijke ingang een verbod uit om nog water op te pompen uit alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen (hierin gevolgd door Oost-Vlaanderen). De gouverneur voerde ook een gebruiksbeperking van water in. Sproeien tussen 8 uur 's ochtends en 20 uur 's avonds is strikt verboden en er staan zelfs geldboetes op. ‘s Nachts sproeien mag nog, maar uiteraard niet met leidingwater.

Er wordt binnen de land- en tuinbouwsector uiteraard zoveel mogelijk efficiëntie inzake watergebruik nagestreefd. Bedrijven voldoen zeker aan de geest van het besluit, maar hebben niet altijd de mogelijkheid om de bevloeiing enkel s’ nachts uit te voeren. Het beregenen gebeurt hier meestal ook met heel specifieke installaties.

Het betreft onder andere volgende situaties:

Glastuinbouw op substraat (containervelden genoemd in sierteeltkringen) waarbij een regelmatige of permanente bevloeiing en watergift noodzakelijk is als teeltwijze. Het is teelttechnisch niet mogelijk  en verantwoord enkel ‘s nachts te bevloeien. Deze installaties werken normaal met eigen grote watervoorraden, die nu hier en daar echter met extern water dienen aangevuld te worden. Druppelbevloeiing is volledig computergestuurd waardoor er geen water verloren gaat. Bij teelten in pot op containervelden (dus geen wortels rechtstreeks in de grond) wordt afhankelijk van temperatuur en wind, 1, 2 of zelfs drie keer per dag water gegeven. Hebben de planten geen water meer in de pot, dan sterven deze onmiddellijk af. Het voordeel is wel dat het water via de containervelden hier maximaal gerecupereerd wordt. Watervoorraden bijvullen verloopt normaal via vergunde grondwaterputten. Deze aanvulling is ook noodzakelijk omdat de zoutconcentratie in het gerecirculeerde water te hoog wordt, waardoor ook plantensterfte zal optreden.

Chrysantenaanplantingen onder nachtdoek. Het betreft een teelttechniek waarbij er via afdekking een lange nacht wordt gecreëerd.  Het is uiteraard niet mogelijk om tijdens deze afdekking de chrysanten te beregenen en dus kan er alleen overdag aan beregening gedaan worden. Deze handelingen gebeuren met kleine gerichte installaties.

Boomkwekerij in volle grond is een meerjarige teelt, waarbij de planten van 2 jaar en ouder al iets sterker zijn dan de zaailingen en de planten van minder dan 2 jaar oud. Mogen wij vragen om ook hier aandacht voor te hebben zodat dit jong plantgoed, mits minimale watergift, ook voor de komende seizoenen kan zorgen voor kwalitatieve planten en struiken.

We beseffen dat het moeilijk is om deze uitzonderingen via een besluit vast te leggen , maar rekenen op het gezond verstand en vakmanschap van zowel onze leden-siertelers als van de toezichthouders op het besluit om met deze specifieke situaties rekening te houden.