Menu

Terug naar Actualiteit >Droogte: erkenning als ramp - captatieverbod

Alle regio's

In de provincie Oost- en West-Vlaanderen is een captatieverbod voor de onbevaarbare waterwegen afgekondigd. Dit omwille van de waterschaarste ten gevolge van de aanhoudende droogte. Door deze maatregel ontneemt men de land- en tuinbouwers in deze provincies heel wat mogelijkheden om hun gewassen te beschermen tegen de droogte.  Boerenbond heeft aan minister van landbouw Joke Schauvliege gevraagd om te onderzoeken of de voorwaarden voor de erkenning van een landbouwramp vervuld zijn. Ondertussen liet de minister weten die procedure sowieso in gang te zetten. "Zodra de droogte voorbij is, zal het KMI bekijken of er sprake is van een uitzonderlijke toestand."

Alle info via onderstaande link:

http://www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/droogteschade