Menu

*UPDATE* Eerste vondst van Xylella fastidiosa in België

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Voor het eerst werd op donderdag 26 september 2018 Xylella fastidiosa gemeld in België, provincie West-Vlaanderen. Het betrof een detectie in een partij olijfbomen die recent uit Spanje was binnengebracht en waarvan een aantal planten verdachte symptomen vertoonden. Alle besmette planten en omliggende waardplanten werden intussen vernietigd. Verder onderzoek van het FAVV bevestigt dat er geen verdere besmetting is dan de betreffende partij daarom is het betrokken bedrijf op 18 oktober 2018 terug volledig vrij gegeven.

Tijdens een routinecontrole van het FAVV werden op drie olijfbomen op een West-Vlaams handelsbedrijf verdachte symptomen gezien. Na het nemen van stalen werd na labo-onderzoek bevestigd dat het om de aanwezigheid van Xylella fastidiosa ging. Het bedrijf werd onmiddellijk onder tijdelijk beslag gelegd. Verder onderzoek is gestart om uitsluitsel te krijgen of de ziekte zich al dan niet heeft kunnen verspreiden. Ook de leverancier van het plantenmateriaal werd intussen door de Spaanse autoriteiten onderzocht.

Het FAVV voert alle nodige onderzoeken uit om onze handelspartners de maximale garanties te geven over de fytosanitaire kwaliteit van de sierteelt- en boomkwekerijgewassen uit België. AVBS volgt de situatie van zeer kortbij op. We hebben er alle vertrouwen in dat FAVV het verdere onderzoek zeer ernstig neemt en de wetgeving correct en zinvol toepast. De bedrijfsleider van het getroffen bedrijf heeft intussen zelf de bijkomende beslissing gemaakt om ogenblikkelijk te stoppen met alle handel in olijfbomen en alle aanwezige olijfbomen ook direct te vernietigen. Dit om geen enkel risico te nemen op verdere verspreiding van Xylella fastidiosa.

AVBS raadt bedrijven aan die olijfbomen hebben gekocht in landen waar de ziekte voorkomt (lijst van landen : zie verder) en die uitdrogingssymptomen vertonen (zie bijgevoegde foto’s), dit te melden aan de LCE’s van het FAVV zodat er bijkomend onderzoek mogelijk is. Gelet op de droge zomer, is de kans groot dat eventuele uitdrogingssymptomen niet door Xylella fastidiosa worden veroorzaakt.

We raden alle kwekers en handelaars aan nog eens de belangrijkste informatie over de quarantaine bacterie Xylella fastidiosa te raadplegen en op basis van deze informatie bijzonder waakzaam te zijn op het bedrijf.

AVBS benadrukt de zeer constructieve houding van het FAVV, die deze vaststelling van Xylella heeft bestempeld als een vondst en niet als een uitbraak. Het permanent comité van de Europese commissie volgde de redenering van het FAVV en bevestigde dat deze situatie als een vondst kon beschouwd worden. Bijkomende onderzoek op basis van analyses heeft afgelopen weken bevestigd dat alle sporen van Xylella fastidiosa met de vernietiging van de oorspronkelijke partij verdwenen zijn uit België. Ook het betrokken handelsbedrijf heeft steeds een zeer constructieve houding aangenomen om Xylella fastidiosa buiten België te houden. AVBS benadrukt dat alle handel van bloemen en planten, na de vaststelling van Xylella, mogelijk blijft voor alle bedrijven.

Voor meer informatie of extra vragen kan u ons steeds telefonisch bereiken

  • Pieter Van Oost, secretaris AVBS, (0479) 29 42 78
  • Miet Poppe, consulent AVBS, (0474) 60 81 54

Symptomen Xylella fastidiosa
Symptomen van Xylella fastidiosa op olijfbomen (foto’s FAVV)