Menu

Eind 2018 totaalverbod op verkoop synthetische herbiciden aan niet-professionelen

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

In de zomer van 2017 verbood Vlaams minister Joke Schauvliege het niet-professioneel gebruik van herbiciden op basis van de actieve stof glyfosaat. Vreemd genoeg vond je in tuincentra en doe-het-zelf-zaken nog (aanverwante) producten op basis van glyfosaat in de winkelrekken. Op 6 oktober kwam daar verandering in want dan werd een algemeen verkoopverbod van kracht. Eind dit jaar wordt de verkoop van synthetische herbiciden aan particulieren in het geheel verboden.

Graag vestigen we uw aandacht op het recent verschenen bericht over het verbod op de verkoop en het gebruik van synthetische herbiciden voor niet-professioneel gebruik. Een nieuw koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26 september 2018. Het doel van dit besluit is om een aantal herbiciden voor niet-professioneel gebruik te verbieden.

Sinds 6 oktober is er dus een algemeen verbod van kracht op de verkoop aan particulieren van totaalherbiciden op basis van glyfosaat. Eind dit jaar volgt een totaalverbod op de verkoop van synthetische herbiciden aan niet-professionelen. Particulieren zullen dan ook geen selectieve herbiciden meer vinden in tuincentra en doe-het-zelf-zaken waarmee ze bijvoorbeeld het onkruid in hun gazon kunnen bestrijden. Na een uitdooftermijn van één jaar mogen die producten vanaf 1 januari 2020 niet meer gebruikt worden in de tuin.