Menu

Elektronisch indienen exportcertificaten verplicht vanaf 2019

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

FAVV lanceert een nieuw elektronisch platform BECERT waarop online exportcertificaten aangevraagd en afgeleverd kunnen worden. Vanaf 1 janauri 2019 worden alle certificaten die beschikbaar zijn in BECERT enkel nog afgeleverd via BECERT. Wij raden daarom aan om het platform nu al te gebruiken.  

BECERT is een applicatie voor het elektronisch indienen van aanvragen van exportcertificaten naar derde landen.  
Het FAVV startte in 2011 met het project BECERT om het certificeringsproces voor export naar derde landen te digitaliseren, dit in het kader van administratieve vereenvoudiging, traceerbaarheid en fraudebestrijding.  
In deze eerste fase zal BECERT gebruikt worden voor exportcertificering; in een latere fase ook voor importcertificaten. Het toevoegen van de digitale handtekening zal eveneens geïntegreerd worden zodat een volledige elektronische transfer naar derde landen mogelijk wordt. Verder is het de bedoeling dat alle informatie gerelateerd aan certificaten, geregistreerd zal worden in één databank en dat dit gebruiksvriendelijk, veilig en efficiënt kan verlopen. Door koppeling met andere databanken, zoals BOOD, Adminlight, Foodweb en Tralink, wil men de kwaliteit van de gegevens optimaliseren.  

Operatoren kunnen voortaan via BECERT elektronisch certificaten
aanvragen, creëren, opslaan, afdrukken, afleveren en raadplegen.

BECERT heeft tot doel het certificeringsproces voor
export naar derde landen te digitaliseren


BECERT wordt vanaf 1 januari 2019 hét enige platform voor het elektronisch indienen van aanvragen van exportcertificaten naar derde landen. Daarom sturen FAVV en AVBS er momenteel op aan om nu ook al met BECERT te beginnen werken. Zo kan vermeden worden dat op cruciale momenten nog fouten worden gemaakt.
Alle praktische informatie en demofilmpjes zijn terug te vinden via www.favv-afsca.be > voor professionelen > export naar derde landen > BECERT. Als u vragen heeft over het gebruik van BECERT of problemen ondervindt, kan u contact opnemen met becertsupport@favv.be
(elke werkdag van 9-12u en van 13-16u).