On the road - Vice Verda - foto Vice Verda

"Elke nieuwe groenwand is groenoppervlakte gewonnen"

4 maart 2024

Dirk Van de Waeter ontvangt mij in zijn nieuwe vestiging in Aalter. In zijn bureau tref ik meteen het onderwerp van ons gesprek aan: een groenwand. Als gepassioneerd ondernemer steekt Dirk meteen van wal en beschrijft hij hoe Vice Verda 15 jaar geleden is ontstaan.

Familiebedrijf

“Vice Verda is een echt familiebedrijf”, begint Dirk. “Mijn zoon Sam legde de fundamenten van Vice Verda. Hij voltooide eerst zijn bacheloropleiding Groenmanagement en werkte daarna drie jaar als tuinaannemer. Ikzelf heb een verleden als commercieel directeur bij een bedrijf gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige materialen voor dakbedekking. Daar was ik verantwoordelijk voor alles wat te maken had met waterdichting op platte daken. In het verleden werd er niet veel ingezet en nagedacht over dak- en gevelgroen.” Toch was Dirk van mening dat er op een plat dak meer kon dan alleen het plaatsen van een zwarte roofing.

Vanwege het commercieel succes van het bedrijf van Sam en de hoeveelheid werk die dat met zich meebracht, besloot Dirk medevennoot te worden en in te staan voor de verdere uitbouw en professionalisering van Vice Verda. Sam werd zo op organische wijze het ‘operationele opperhoofd’ van de firma. Omwille van de voortdurende groei van het bedrijf vervoegden ook zoon Tim - als verantwoordelijke voor het gevelgroen - en dochter Kaat de rangen. Op dit moment telt de firma een tiental goed opgeleide en enthousiaste medewerkers.

Het belang van dak- en gevelgroen

Een van de punten waar Dirk de nadruk op legt, is het belang van daken gevelgroen. “Gelukkig groeit het bewustzijn dat we meer kunnen doen met groen dan wat we er traditioneel mee deden.”
“Klimaatextremen komen vaker voor. Herhaaldelijk zien we weken aan een stuk geen druppel water om daarna dan weer de regen met bakken uit de lucht te zien vallen. Steeds meer mensen vragen zich af wat ze daaraan kunnen doen.” Gelukkig zijn er tal van oplossingen om deze problematiek aan te pakken en een urbane omgeving leefbaarder en groener te maken.

Want elke m2 groen levert een bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering. “Juist daarom realiseren we zowel extensieve en semi-intensieve groendaken tot en met volledige daktuinen, al dan niet inclusief retentiecapaciteit, zowel voor bedrijven als particulieren. Groenwanden en grondgebonden gevelgroen maken dan ook een wezenlijk onderdeel uit van de verduurzamingstrategie. Installeert Vice Verda een groenwand, dan is dat broodnodige groenoppervlakte gewonnen.”

Als aannemer heb je naast een commercieel belang ook een maatschappelijke rol te vervullen.

Een maatschappelijke rol!

Op de vraag wat de belangrijkste pijlers van de firma zijn, reageert Dirk dat ze als aannemer naast een commercieel belang, ook een maatschappelijke rol te vervullen hebben. “Voor ons betekent dat concreet dat we onze ecologische visie willen delen en uitrollen. We zetten ook heel hard in op kwaliteit en nazorg, want uiteindelijk is ons einddoel pas bereikt, als we een tevreden klant achterlaten.”

Projecten om trots op te zijn!

Uiteraard is Dirk bereid om de, volgens hem, drie mooiste projecten toe te lichten die Vice Verda de afgelopen jaren realiseerde.

Delhaize in Sint-Eloois-Vijve

“Het meest uitdagende aan dit project was de tijdsdruk”, vertelt Dirk. “In slechts drie maanden hebben we op deze locatie meer dan 200 m2 gevelgroen, oftewel een prachtige ‘living wall’ gerealiseerd, die zich uitstrekt tot een hoogte van 12 meter. Wanneer de klanten toekomen, valt de toegang tot de winkel meteen op. Deze wordt geaccentueerd door twee zuilen. De beplanting aan de noord-, oost-, zuid- en westzijde werd zorgvuldig geselecteerd. Het is evident dat je aan de noordzijde van de groenmuur niet dezelfde beplanting kan voorzien als aan de zuidkant. Zeer belangrijk was om in deze omstandigheden rekening te houden met zowel de hoogte als de winderosie, die op de living wall inspelen.
Specifiek aan dit project is dat bepaalde oppervlakten niet worden blootgesteld aan rechtstreeks daglicht. Als oplossing hebben we dan ook voorzien in extra lampen, die het daglicht nabootsen. Hadden we dit niet gedaan, dan bestond de kans dat er gedeelten van de wand in donkerdere periodes zouden afsterven door een tekort aan zonlicht. Dit project is gerealiseerd net voor de zomer van 2022, waarna in juli een bloedhete hittegolf volgde. De opdrachtgevers feliciteerden ons nadien met het geslaagde resultaat en de weinige uitval.”

The Green Nieuwpoort

Dit project was op het moment van ons gesprek in de afwerkingsfase. “Het doel van dit project is om een intensieve daktuin met fietsenstalling te realiseren. In de binnenpatio op grondniveau creëerden we een binnentuin, waarbij maar een beperkte substraatdikte mogelijk was. We hebben voorgesteld om een beregening te voorzien en de klant is daarop ingegaan. Op de verdiepingen drie tot zes zijn we, op het moment van dit interview, volop bezig met het voorzien van plantenbakken uitgerust met een retentiesysteem en irrigatie, die afgewerkt worden met de gepaste beplating. De plannen zijn van de hand van architect Erik De Waele.”

Een farmaceutisch bedrijf

Dirk noemt nog een derde project bij een farmaceutisch bedrijf. Maar wegens de bedrijfspolicy mag hij de naam niet noemen. Hij vermeldt dit project omdat hij het een mooi voorbeeld vindt van wat je kan bereiken met een intensieve daktuin en een groengevelproject. “Wat dit project zo bijzonder maakt, is de combinatie van de geïntegreerde spiegel met de living wall-constructie en de afgewerkte grondgebonden beplanting. Ook de realisatie van de binnentuinen van het complex werd aan ons toegewezen. Die hebben we op een organische manier vormgegeven. Wanneer je voor een multinational werkt, is de grootste uitdaging om als aannemer te voldoen aan al de veiligheidsmaatregelen die de klant oplegt. Om een voorbeeld te geven: vooraleer je binnenkomt moet je in eerste instantie een examen van een half uur afleggen. Moet er tijdens de werken worden geslepen en komen er vonken vrij, dan moet je een gepaste brandvergunning kunnen voorleggen. Ik kan stellen dat we ook in het onderdeel veiligheid met bravoure zijn geslaagd!”

On the road - Vice Verda - foto Vice Verda

De ingang van de Delhaizewinkel wordt geaccentueerd door twee zuilen met aangepaste beplanting naargelang de windrichting.

On the road - Vice Verda - foto Vice Verda
On the road - Vice Verda - foto Vice Verda

In de binnenpatio op grondniveau in woonproject The Green Nieuwpoort was slechts een beperkte substraatdikte mogelijk. Daarom werd irrigatie voorzien.