Seizoenarbeid Allaert - tewerkstelling - foto Jan Vancayzeele

Enkele aspecten uit de nieuwe CAO's

8 februari 2024
Welke zijn de gemaakte afspraken in het nieuw sociaal akkoord, dat op 15 december werd ondertekend?